OECD: Invandringen en nettokostnad när samtliga budgetposter räknas in

Dagens Nyheter har i dag skrivit om en ny rapport från OECD, som enligt DN visar att invandringen är en statsfinansiell vinst för Sverige. Det skulle gå på tvärs mot tidigare utredningar, inklusive de studier om Sverige som citeras i OECDs egen rapport (Ekberg 1999, Storesletten 2003Ekberg 2011).

OECD har inte visat att invandring är en vinst för den svenska staten. När alla offentliga utgifter är inkluderade visar OECDs egen beräkning att invandring är en förlust för den svenska staten på 0.57% av BNP. Detta kan man se på tabell 3.7.

OECD_2013_37

OECD gör även en annan beräkning som DN citerar och som OECD själva lyfter i marknadsföringen. Där är invandring en vinst på 0.2% av BNP för Sverige.

Problemet med denna kalkyl är att endast ca 60% av offentliga utgifter inkluderas för OECD överlag. Kostnander av insfrastruktur, näringspolitik, rättsväsende, etc som totalt motsvarar ca 40% av offentliga utgifter ignoreras i beräkningen.  Orsaken att OECD inte tar med dessa är att det är oklart exakt hur mycket invandring påverkar kostnader för exempel infrastruktur eller rättsväsende. Eftersom en stor del av de offentliga kostnaderna helt enkelt inte tas med så ser invandring ut att vara en knapp vinst.

När OECD inkluderar alla offentliga kostnader och  intäkter så kommer de som sagt fram till att invandrare betalar in mindre till staten än kostnaden. Ekberg och Storeslettens studier är mer detaljerade än OECD och tar med de flesta utgiftsposter, vilket förklarar att de visar större förlust. Här är en sammanfattning av Jan Ekbergs resultat från den hitintills mest detaljerade studien av invandringens statsfinansiella konsekvenser för Sverige:

Ekberg2009

De relevanta raderna är utgifter för invandrarbefolkningen 2006 (215,7-222,4 miljarder kr) respektive intäkter (176,6 miljarder).

Det är även viktigt att komma ihåg att alla dessa studier slår ihop arbetskraftsinvandring från norden och västeuropa (mycket lönsam) med flykting och anhöringsinvandring från tredje världen (ej lönsam). Vinsterna från den förstnämnda döljer delvis kostnaderna från det senare när man slår ihop grupperna.

Den debatt om migrationspolitik som finns gäller dock inte högtutbildade nordbor, utan den invandring som är socioekonomiskt problematisk, det vill säga flykting och anhöringsinvandring invandring från tredje världen. För att kunna uttala sig om de ekonomiska effekterna av lågkvalificerad invandring från tredje världen måste vi studera just lågkvalificera invandring från Tredje världen, inte invandring av utbildade från Norge eller Irland.

DN borde redogjort att OECD bekräftat att invandring är en statsfinansiell kostnad när alla kostnadsposter inkluderas. Det finns idag högljuda krafter som i stället för att fixa problemen med dagens invandring lägger sin energi på att förneka problemen och förvirra allmänheten om vad studierna egentligen säger.  Risken finns att de kommer att missbruka DNs vilseledande rubrik.

116 thoughts on “OECD: Invandringen en nettokostnad när samtliga budgetposter räknas in

 1. Så sammanfattningsvis gör svenska staten en ungefärlig “förlust” på 19 miljarder kronor per år på invandrare enligt OECD, och 39 miljarder kronor enligt Jan Ekbergs studier?

 2. Tack för ditt inlägg i debatten Tino. Satt och letade efter din mailadress för att skriva till dig och fråga om du tittar närmare på undersökningen, så ser jag att du redan postat om den. Underbart!

  Ditt arbete är mycket uppskattat.

 3. Tack!
  Just det jag funderade på tidigare idag om dom hade räknat med alla utgifter som tex rättsväsendet kostar.

 4. “Det finns idag högljuda krafter som i stället för att fixa problemen med dagens invandring lägger sin energi på att förneka problemen och förvirra allmänheten om vad studierna egentligen säger.  Risken finns att de kommer att missbruka DNs vilseledande rubrik.”

  Risken? Det är lika säkert som amen i kyrkan att DNs vilseledande artikel kommer att användas som en sanning för att förneka problemen. Vet inte vad som är värst – att så många medvetet vilseleder eller att så många helt enkelt inte förstår?

 5. Pingback: Tino Sanandaji om OECD-rapporten « Avpixlat

 6. Sedan har vi undanträngningseffeketen Tino. Jag vill nog påstå att den gör störst skillnad. Om en immigrant kommer och genom lägre lön, tar ett arbete som en svensk har så kommer ju svensken gå på bidrag just p.g.a. immigrationen. Detta syns ju inte någonstans i beräkningarna.

 7. Att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av invandringen genom att subtrahera invandrarnas andel av de offentliga utgifterna från deras andel av skatteintäkterna är inte särskilt rättvisande.

  Den förmodligen största anledningen till att invandringen utgör förlustaffär rent ekonomiskt är att vi tar emot invandrare i mycket snabbare takt än vad det skapas nya jobb, vilket leder till ökande arbetslöshet, med de kostnader som detta innebär.

  Vi har ungefär lika många jobb i Sverige idag som år 1990. Befolkningen har dock under samma period, i huvudsak på grund av invandringen, ökat med cirka en miljon. Andelen arbetslösa har därmed ökat från drygt 2 % till över 8 %.

  Arbetslösheten drabbar både svenskar och invandrare, även om invandrare generellt drabbas hårdare. Många jobb som idag sköts av invandrare hade utan invandringen skötts av svenskar i stället. Det gäller i synnerhet enkla servicejobb som tidigare fungerade som en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar, eller som en reträttpost för äldre.

  Eftersom ökningen av arbetslösheten beror på att befolkningen ökat på grund av invandringen, och inte på att antalet jobb blivit färre, bör kostnaderna för denna ökning räknas som en kostnad för invandringen, oavsett hur arbetslösheten fördelas mellan svenskar och invandrare. Som de räknar i OECD-rapporten tas invandringens effekter på arbetslösheten bland svenskar inte alls i beaktande.

 8. Tack för ditt arbete! Vad vore världen utan människor med heder och respekt för sanningen?

 9. Jag har inte läst hela rapporten från pärm till pärm än, men vad jag ännu förstått är att DN/SvD uppenbarligen skummat den värre än vad jag gjorde på 2-3 minuter. Det står uttryckligen att viss information saknas och att slutsatserna därmed blir därefter. Totalt har jag läst mindre än 10 hp statistik, men min slutsats är att antingen vill journalisterna inte förstå eller helt enkelt inte förstår. Visst, man kan kritisera rapporten beträffande att en invandrare som blir medborgare är en medborgare som alla andra som därmed måste antas nyttjas alla tjänster som alla andra, men författarna nämner kort detta i sin diskussion.

  Jag är ingen tok-SvP-tomte eller rasist-facist-hej-kom-och-hjälp-mig:are, utan en vanlig person som är höger nog att förstå varför folk röstade på Mitt Romney, fastän ingen amerikan skulle tycka jag var höger ändå. Och jag förstår inte längre hur folk tänker.

 10. Det intressanta är att många av de mest högljudda s.k. “antirasisterna”* istället för att välkomna DNs (felaktiga) återgivande av rapporten är arga för att de menar att det är moraliskt illegitimt att räkna på invandringens ekonomiska konsekvenser.

  Självfallet kan man argumentera för invandring ur andra aspekter än ekonomiska, men att försöka misstänkliggöra forskning kring en så viktig fråga är minst sagt ohederligt, då det implicerar att svenska medborgare inte har rätt till självbestämmande över vilken invandringspolitik vårt land ska ha – och i utformandet av invandringspolitik är det självfallet logiskt att kolla på vad den historiska invandringen haft för ekonomiska konsekvenser.

  *Nu betraktar jag mig själv som antirasist, men jag tror de flesta människors definition av begreppet avviker från vänsterradikalernas….

 11. Att det inte skapas tillräckligt med jobb beror på den svenska modellen. Det är dyrt och riskabelt att anställa. Är kundunderlaget lågt som det är i mer glesbefolkade områden, då går hela systemet under. Bl.a. därför som Stockholm är en av europas snabbast växande stad och urbaniseringen är rekordsnabb i Sverige.

 12. Det där med att särskilja invandrare från andra invandrare är dock inget problem när man försöker få upp siffrorna för _antalet_ invandrare, vad det verkar. Då räknar man gärna in det totala antalet som invandrar, utan att för den skull räkna med de som utvandrar och få ett netto. 100 000 tyska bögar, liksom. Men när man ska räkna på kostnader, då går det bra att skilja på dem. Samt ta med alla möjliga typer av kostnader som egentligen inte är kostnad för invandring utan kostnader för att ha medborgare i ett land.

  Värt att notera är också att om sysselsättningsgraden bland invandrare höjs någon eller några få procent så blir nettot plus. Så konsekvenserna av att invandrare som heter konstiga efternamn inte blir kallade på intervjuer eller får hyra bostäder ska inte underskattas.

 13. ”Det där med att särskilja invandrare från andra invandrare är dock inget problem när man försöker få upp siffrorna för _antalet_ invandrare, vad det verkar. Då räknar man gärna in det totala antalet som invandrar, utan att för den skull räkna med de som utvandrar och få ett netto.”

  Vem är detta en anklagelse mot? Jag delar ofta upp grupperna, och jag använder metoder som inte är känsliga för återvandring (enklast genom att helt enkelt räkna hur många som bor i Sverige). I artikeln jag skrev i föregående post kan du läsa: ”Non-Western immigrants were 1 percent of Sweden’s population in 1980 and have since increased to 10 percent of the population.”

  Siffran 10 procent tar hänsyn till de som åkt tillbaka. Utvandring spelar mindre roll för utomeuropeisk invandring än du kanske tror. De som utvandrar är i regel etniska svenskar och europeiska invandrare. Studenter och arbetskraftsinvandrare tenderar att återvandra. Flyktingar brukar inte återvandra, och återvandringsgraden har sjunkit. År 2012 var utomeuropeisk invandring ca 55000 och utomeuropeisk utvandring ca 15000. Man bör för övrigt inte dra av etniska svenskars utflytt (ca 15000 svenskar återvände 2012 och 20.000 flyttade ut) från invandring som många gör. Om det flyttar in 10.000 tyskar (höhöhö) och 10.000 svenskar flyttar ut så är det missvisande att skriva att Sverige haft 0 nettoinvandring.

  ”Samt ta med alla möjliga typer av kostnader som egentligen inte är kostnad för invandring utan kostnader för att ha medborgare i ett land.”

  Det du kallar ”Kostnader för att ha medborgare i ett land” ökar givetvis om du ökar antal medborgare i ett land genom invandring.

  ”Värt att notera är också att om sysselsättningsgraden bland invandrare höjs någon eller några få procent så blir nettot plus. Så konsekvenserna av att invandrare som heter konstiga efternamn inte blir kallade på intervjuer eller får hyra bostäder ska inte underskattas.”

  Ur minnet så kom Ekberg fram till att det krävs en sysselsättningsgrad på 73% för att invandring skulle gå runt. Andel utomeuropeiska invandrare som förvärvsarbetar är idag drygt 50%, så ”någon eller några få procent” pratar vi inte om. Dessutom tjänar invandrare mindre, vilket innebär att skatteintäkter per anställd är lägre.

  Skillnader i sannolikheten att bli kallad till en intervju och få jobb finns, men är små, alldeles för små för att förklarar speciellt mycket i total sysselsättningsgrad enligt studierna av CV-diskriminering. Du tror kanske att det du skriver är välinformerad och upplyst, men okunnighet är inte upplyst.

 14. Vilka utgiftsposter av betydelse är inkluderade respektive exkluderade i den nettosiffra som svenska medier okritiskt köpte?

 15. Även den här rapporten tittar på befolkningen. Men även de som utvandrat kan ju ha rätt till fortsatta ersättningar som inte är bosättningsbaserade t ex pension, sjukbidrag(förtidspension), änkepension.
  För övrigt har jag svårt att förlika mig med att framtida pensioner inte finns med när detta ämne är högaktuellt. Vore ytterst intressant att veta hur stor framtida arbetslöshet man räknar med
  när balansering av pensioner beräknas.

 16. Vad händer om vi räknar Sveriges del av EU:s budget på samma sätt? Vi skickar ett antal miljarder från våra skatteintäkter till Bryssel varje år. Är detta samma sak som ett lika stort minus för Sverige eller ska vi ta med även andra effekter? Bönder, olika projekt i olika regioner får tillbaka ungefär hälften. Vår handel ökar vilket gynnar svenska företag och därmed får vi jobb och betalar skatt osv. osv. Vad händer om vi räknar in invandrares bidrag i den privata sektorn? Eller är det irrelevant?

 17. Det var ganska givet att man inte kan räkna som OECD om man vill göra annat än propaganda.

 18. Om jag förstår rätt så skiljer sig Ekbergs och OECD:s beräkningar åt i det avseendet att man är oense åt hur mycket av de offentliga utgifterna man ska tillskriva invandringen. Dvs, olika åsikter på hur man ska värdera den stordriftfördel som man får när man blir fler människor i ett land som kan dela kostnader för infrastruktur, mm.

  Det är ju i så fall en intressant fråga som belyser komplexiteten i frågan och att det är omöjligt att komma med ett glasklart svar på “hur mycket invandringen kostar”, precis som jag vill minnas att Ekberg själv brukar framhålla varje gång hans resultat diskuteras.

  ”Det är viktigt att understryka att beräkningarna endast rör omfördelning via offentlig sektor. Andra ekonomiska effekter av invandring som t. ex effekten på ekonomisk tillväxt beräknas inte och diskuteras endast översiktligt”, från http://www.svd.se/nyheter/inrikes/gront-ljus-till-ullenhag-om-invandringsmyt_6739593.svd

 19. CV-diskrimineringen är som följer

  *Om Muhammed skickar ut en jobbansökan så får han svar på 1 av 100.

  *Om Johan skickar ut samma CV får han svar på 2 av 100.

  Det gjordes en undersökning av detta nyligen, som slogs upp stort i media, där “människor med utländska namn fick hälften så många svar som människor med svenska namn”.

  Det låter mycket när man säger hälften så många, men i realiteten är det alltså så som ovan. Kom inte och säg att det är orsaken till att så många utlandsfödda inte har jobb.

  Sen har jag alltid undrat hur man gör sådana undersökningar. Du måste ju i rimlighetens namn skicka exakt samma ansökan till samma rekryterare men med olika namn. Och detta måste göras till en massa rekryterare. Hur gör man detta utan att någon märker att det är samma ansökan?

  Man vet ju själv hur godtyckligt det kan men jobbansökningar, ett enda ord fel och man blir bortsorterad.

 20. “Ur minnet så kom Ekberg fram till att det krävs en sysselsättningsgrad på 73% för att invandring skulle gå runt. Andel utomeuropeiska invandrare som förvärvsarbetar är idag drygt 50%, så ”någon eller några få procent” pratar vi inte om.”

  Där separerar du ju invandrare och invandrare…

  Den så kallade “massinvandringen” brukar ju beskrivas som ~100 000 om året även av ledande SD-företrädare. Då räknar man ju med Danmark, Norge, Finland, alla närliggande europeiska grannländer såväl som utomeuropeiska. Men det säger man inte. Det är det jag menar är fel. Då får man ju ta invandrarna som en homogen grupp även när man ska beräkna vad de drar in i skatt och kostar samhället.

  Att särskilja utom- och inomeuropeiska invandrare som du gör är i det läget inte hederligt.

  Då är det ju bättre att prata om att man inte vill ha hit MENA-invandrare, men att andra typer av invandrare går bra. Helst bara de som gör rätt för sig. Utan att ta svenskars jobb då förstås.

 21. “Det finns idag högljuda krafter som i stället för att fixa problemen med dagens invandring lägger sin energi på att förneka problemen och förvirra allmänheten om vad studierna egentligen säger. Risken finns att de kommer att missbruka DNs vilseledande rubrik.”

  Det är ett svar på att om det kommer ut att invandringen går med förlust så kommer andra högljudda krafter insistera på att vi skyfflar över ansvaret för de invandrare som inte betalar sig själva på andra. “Tjänar vi inte på dem har de inget här att göra.” Jag har full förståelse för att vissa inte vill se det här argumentet i händerna på invandrarfientliga.

 22. Vad har Sverigedemokraterna med detta att göra? Att Sverigedemokraterna har en viss beskrivning av massinvandringen betyder inte att det är det enda perspektivet som är giltigt.

  Precis på samma sätt är det fullt och helt rimligt att separera på olika invandrargrupper. Exempelvis SCB gör det i rapporten “Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden”. Det är också ytterst viktigt att göra det eftersom man då lättare kan identifiera styrkor och svagheter hos vissa grupper. Dessa kan sedan nyttjas eller åtgärdas för att få en bättre integration.

  Att begränsa verklighetsbeskrivningarna till sina värderingar är bara ovetenskapligt och gör samhällsutvecklingen svårare.

  På tal om ohederligt så är det intellektuellt ohederligt att inte tillåta objektiva verklighetsbeskrivningar bara för att de råkar strida mot sina värderingar.

 23. Pingback: När förflugna ord blir viktigare än fysisk misshandel | Dissidenten Stenkvist

 24. Då är det ju bättre att prata om att man inte vill ha hit MENA-invandrare stänger man ute alla medborgare från hela mellanöstern från all typ av invandring skulle man ju inte kunna gifta sig med en israel (eller en kurd) och få ta hit denne person.

 25. ”Vad händer om vi räknar Sveriges del av EU:s budget på samma sätt?”
  Ja, Sveriges budget till EU är en enorm nettokostnad. Intressant nog förnekas detta av vissa, med samma trick, det vill säga att utan egentlig belägg påstå att EU-medelemska leder till högre ”tillväxt” som finanserar allt Sverige betalar in.
  Intressant nog leder invandring till att Sveriges avgift till EU ökar (för att det beror på hur stor ekonomin är). Tror ej det är med OECDs rapport.

  ”Vad händer om vi räknar in invandrares bidrag i den privata sektorn? Eller är det irrelevant?”

  Det är inte irrelevant, men för låg och medelutbildade invandrare är de empiriska uppskattningar av dessa vinster försumbar, både i Sverige och USA. Att en person kommer till ett land och arbetar i ett vanligt jobb skapar inte enorma vinster för landet, då det mervärde som skapar går nästan uteslutande till arbetaren själv. Sverige har ingen ”arbetskraftsbrist”. För att invandring ska leda till stora vinster krävs det i grunden att invandraren har en unik kompetens som landet saknas, att bara göra vanliga jobb är ingen vinstdrivare.

  “Dvs, olika åsikter på hur man ska värdera den stordriftfördel som man får när man blir fler människor i ett land som kan dela kostnader för infrastruktur, mm.”

  Det existerar enligt merparten av empiriska studier inga stordriftsfördelar i hur stor länder är. Korrelationen mellan hur stor ett land är och hur rik det är per invånare är noll. Det tycks finnas lika mycket negativa stordriftseffekter än positiva.

  ”Det är viktigt att understryka att beräkningarna endast rör omfördelning via offentlig sektor. Andra ekonomiska effekter av invandring som t. ex effekten på ekonomisk tillväxt beräknas inte och diskuteras endast översiktligt”

  SVDs faktatoll är under all kritik. De ger Ullenhag rätt för det starka påståendet att invandring gynnar ekonomin med argumentet att det är omöjligt att räkna! Om det är omöjligt att räknar, varför anta att Ullenhag har rätt? Har inte Ullenhag bevisbördan?

  Många verka anta att om det finns externa effekter av invandring som inte tas med så måste de vara positiva. Det är strunt. Kostnader för utomeuropeisk är troligen större än de direkta fiskala effekterna:

  1. Invandrare står idag för runt hälften av våldsbrott. Det har enorma kostander för samhället i både direkt och i indirekt i term av livskvalitet, troligen tiotals miljarder. Människor uppskattar inte brottslighet.

  2. De områden som får en hög andel utomeuropeiska invandrare som Husby, Rosengård och Tensta är inte åtrovärda, vare sig för svenskar eller andra invandrare. Markpriserna är oerhörd mycket lägre än omgivningen. Det tyder på att negativa sociala externaliteter.

  3. Invandring tycks sammanhänga med lägre grad av tillit. Tillit är dels bra för livskvalitet, men även en viktig ekonomisk faktor.

  4. Invandring av lågutbildade *sänker* innovation per capita och entreprenörskap per capita. Dessutom sänkt BNP per capita.

  Tvärtemot vad folk tror så är invandrare underrepresenterade som grundare av tillväxtföretag. Invandrare är 15% av befolkningen, men enligt tillväxtverket endast 10% av företagare med minst tio anställda. Låg och medelutbildade invandrare och är troligen också underrepresenterade som forskare. (jag har inte siffror på det, ska försöka leta upp).

  Vad många inte tycks inse är att välstånd beror på innovation per capita, entreprenörskap per capita, BNP per capita, inte total BNP. Indien är inte mer innovativ än Schweiz trots att de har fler forskare, för att värdet av innovationen späds ut över fler.

  5. Invandring ökar inkomstojämnlikheten, ett stort problem enligt många.

  6. Invandring av lågutbildade tränger enligt meta-analys av studier ut jobb för arbetare i landet (främst för andra invandrare) och sänker lönerna.

  7. Invandring tenderar att försvåra skolans problem. Svenska barn i klasser dit många invandrare flyttar får sänkt skolresultat, kanske till följd av stök och att resurser går till de mest störst problem.

  Det finns även positiva externaliteter, till exempel nya maträtter och egenföretagande inom vissa tjänstesektorer. Att bara ANTA att de positiva indirekta effekterna måste vara större än ideologisk. Den stora stad i Sverige som har störst invandring är Malmö, där 41% av befolkningen nu har utländsk bakgrund. Malmö har haft avsevärt lägre tillväxt än resten av Sverige de senaste decennierna. Hur förklarar man det om man tror på enorma positiva effekter av invandring som inte syns i Jan Ekbergs beräkningar?

 26. “Då är det ju bättre att prata om att man inte vill ha hit MENA-invandrare, men att andra typer av invandrare går bra. Helst bara de som gör rätt för sig. Utan att ta svenskars jobb då förstås.”

  Dock måste du börja med att separera ut flyktingar från gruppen “invandrare”. En flykting är förvisso även invandrare men alla invandrare är inte flyktingar. Det där är logik förresten.

  Poängen är att invandringen ska vara lönsam för att vara givande för samhället. Flyktingmottagande däremot har inte samma krav på sig vad det gäller att vara lönsamt då det görs företrädesvis av moralisk och etisk övertygelse. Det är där skillnaderna ligger så när media och etablissemanget i Sverige kan börja särskilja flyktingar och invandrare i debatten så blir det mycket lättare att även debattera kostnader.

  Flyktingar får kosta. Invandrare ska däremot helst gå generera lite vinst (eller åtminstone inte gå med förlust).

 27. Sen har vi brottsligheten i sig. De allra flesta brotten går inte till domstol, t.ex.
  Så den ekonomiska kostnaden finns också där, för att inte säga den psykologiska kalkylen, att bli utsatt för ett våldbrott eller en överfallsvåldtäkt kan lämna mycket djupa spår. Vissa, särskilt unga flickor, tar ibland självmord.

 28. Det är egentligen sinnesjukt att Tino ännu inte är kolumnist på en av de stora dagstidningarna. Eftersom det här ämnet numera “debatteras”(men alltid i form av en monolog om hur alla som tar upp dessa fakta är Onda Människor), skulle Tino kunna ge en utmärkt balans.

  Det påstås ju ibland att motståndarna till den snedvridna politiken är en bunt obildade lantisar, “globaliseringens förlorare” etc. Det är bara trams. Här har vi en liberal som säger som det är, men blir istället ignorerad – för att de är rädda att han kommer fullständigt krossa dem och köra över dem.
  Och jag tror den rädslan är berättigad.

  Tino om du fortsätter så här så blir det snart en bokmärkning på din blogg tillsammans med de övriga nyhetssajterna(även om jag numera mest läser internationell och särskilt amerikansk press).
  Det finns bara en sak att säga: Keep up the good work.

 29. Får väl först upplysa om att citatet som Tino arrgumentetar mot (“Det är viktigt… diskuteras endast översiktligt”) inte är skrivet av Svd utan är ett citat av Ekberg själv

  Med stordriftfördelar avsåg jag ju det faktum att OECD uppenbarligen skrivit ner siffran för ökade kostander för offenligverksamhet till 60% för invandringens del av offentliga utgifter. Jag tycker det förfaller rimligt i vissa avseenden, vi behöver inte bygga en 10% längre väg mellan Kiruna och Luleå bara för att mängden skattebetalare som finansierar vägen ökat med 10%.

  På slutet väver dock Tino in SD-resonemang av typen “mer invandring – mer brottslighet” och jag tycker det är synd att han inte kan strikt hålla sig till en faktabaserad konstruktiv kritik av OECD-rapporten, så som hans huvudinlägg innehöll.

 30. *Om Muhammed skickar ut en jobbansökan så får han svar på 1 av 3.

  *Om Johan skickar ut samma CV får han svar på 2 av 3.

  Du kan lika gärna skriva det såhär, och då ser det genast mycket bättre ut för Johan. Bara för att du leker med siffrorna så förändrar det inte faktumet att Johan får svar dubbelt så ofta.

 31. Pingback: OECD: Invandringen en nettokostnad när samtliga budgetposter räknas in | Tino Sanandaji | Hults iakttagelser

 32. SCBs ““Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden” är en ögonöppnare bland flera.

  “Att begränsa verklighetsbeskrivningarna till sina värderingar är bara ovetenskapligt och gör samhällsutvecklingen svårare.

  Sedan jag började gå direkt till källor, alternativt kunniga bloggare :-), istället för att enbart läsa tidningars urplock/sammanfattningar (a la DNs nu om OECDrapporten …) så har jag blivit ohyggligt avogt inställd till allt vad sjuklövern heter då det gäller invandringspolitik (och försvaret och skolan och …). Efter flera decennier av ackumulerat facit från dessa sju, i antingen regeringsställning eller opposition, så ska de jobba ännu hårdare med att integrera med allt vad det måste innebära. Jaja …

  Om sju-åtta månader ska jag läsa treårsrapporten om decenniets reform, Etableringsreformen. Förväntar mig fortsatta fiaskosiffror. Om några år räknar jag med att läsa första rapporten om Nystartszonerna som jag kan gissa hur det kommer att gå. Något i stil med arbetskraftsinvandringsreformen. Fifflarna får en ny guldchans, ty de är smartare än majoriteten i maktens toppar.

 33. Det Tino nämner “på slutet” inte osakligt och hör till den totala bilden beträffande kostnader av den invandring vi har. döärför relevant. Att visar att invandrare är dubbelt så ofta begår brott generellt och ca fyra gånger oftare sexualbrott visar Brå. Att det innebär kostnader i den storleksordning Tino nämner är givet. Ofta rör detta grova brott och på fänglser är en rätt stor andel invandrare.

 34. >Det du kallar ”Kostnader för att ha medborgare i ett land” ökar givetvis om du ökar antal medborgare i ett land genom invandring.<

  Annars vore väl invandringens kostnader enbart dom medel invandraren lagt på att ta sig till Sverige…

 35. “Metoder kan endast motiveras av dess resultat. Resultatet måste i sin tur motiveras.”

  /Lev Trotskij

 36. Konstigt,vissa saker, typ vägar, skall inte räknas då det påverkar negativt på din tes.
  I och med att invandrare har en högre nyttjandegrad av de offentliga systemen bör de väl tillskrivas i alla fall lika stor grad som svenskarna, allt annat är självbedrägeri.

 37. Tack Tino för ytterligare en suverän genomlysning av dåligt genomförda önsketänk från våra makthavare.
  Mvh Micke

 38. “På slutet väver dock Tino in SD-resonemang av typen “mer invandring – mer brottslighet” och jag tycker det är synd att han inte kan strikt hålla sig till en faktabaserad konstruktiv kritik av OECD-rapporten, så som hans huvudinlägg innehöll.”

  Detta är inget SD-resonemang, utan ett BRÅ-resonemang som i flera rapporter visat att invandrare (speciellt från Afrika och Mellanöstern) är kraftigt överrepresenterade som brottslingar.

 39. “Jag tycker det förfaller rimligt i vissa avseenden, vi behöver inte bygga en 10% längre väg mellan Kiruna och Luleå bara för att mängden skattebetalare som finansierar vägen ökat med 10%.”

  Fast då kan man ju fantisera ihop vilka scenarior som helst: “Väg X blev underdimensionerad i samband med att trafikmängden ökade med 10%, vilket medför nya, enorma investeringskostnader.”

 40. En sanning med modifikation, nettoinflyttningen från övriga Sverige till Stockholm är bara ett par tusen personer om året, ökningen kommer sig av födelseöverskott och invandring. Antalet jobb ökar inte lavinartat i Stockholm…

  Det ingår f.ö invandrare i gruppen “övriga Sverige”, som bekant har de en tendens att vilja röra sig mot större städer, där de har släkt o vänner (antar jag)

 41. Pingback: EU regler för gränskontroller. | Leffe45's Weblog

 42. Tänkte bara kasta in en kommentar om svenskt vs utlänskt efternamn… Har för 10år sen provat att skicka in CVn till samma jobb med olika namn. Ett CV med mitt finska efternamn och ett CV med Andersson. CV som Andersson skrev jag ner lite sämre referenser och mindre erfarenhet just på grund av problemet med lika CV.
  Skickade in mina CVn till 13jobb som jag var endra kvalificerad till eller över kvalificerad till. Finnen som för övrigt är född här som sin far och mor. Fick två svar varav ett nej tack och en kallelse till interjuv. Medans Andersson som hade sämre referenser och erfarenhet vart erbjuden 2 av jobben rakt av. Fick 5 vi beklagar men tjänsten är redan tillsatt och 4 kallelser till interjuv. Nu bor ju jag i mellersta delarna av landet och min invandrande pizza baggare är ju egentligen läkare. Så resultat kan ju va anorlunda mer söderut.

  Så om en Svensk får svar på 50/100 får invandraren svar på 25/100.
  Och om Svensken får svar på 100/100 får invandraren svar på 50/100
  Och om Svensken får svar på 1/100 får invandraren svar på 2/100
  Den här sortens statistik stör mig för jag kan välja hur bra eller dåligt de ska se utt beroende på vad jag vill lyfta fram.

  Och desutom tjännar invandrare tydligen sämmre på samma jobb så vi stackars svenskar får in mindre skatt från dom.

 43. Är det synd för att det är saker som kan vara svåra att mäta? Det Tino tar upp som negativa följder är för de flesta människor mycket viktigt – kanske det viktigaste.

 44. Känns inte troligt att en volymökning på ~20% skulle ge stordriftsfördelar på 40%. I dom sammanhang jag jobbar ger en sådan volymökning som mest några procent.

  Man kan utifrån statistiken förvänta sig att invandring ifrån tex mellanöstern eller afrika kommer att öka kriminaliteten. Invandrare, flyktingar och “ickemedborgare” står redan för runt hälften av alla brott, vilket naturligtvis innebär både enorma lidanden och kostnader. Det är fakta, och det påverkar naturligtvis utfallet i betydande utsträckning varför det är relevant.

 45. Min pappa var journalist, ledarskribent, född 1920. Han myntade uttrycket att “Sverige är världens mest demokratiska åsiktsdiktatur”. För detta citat vidare i alla era kommentarer för denna sanning skall alla få höra.

 46. “På slutet väver dock Tino in SD-resonemang av typen “mer invandring – mer brottslighet” och jag tycker det är synd att han inte kan strikt hålla sig till en faktabaserad konstruktiv kritik av OECD-rapporten, så som hans huvudinlägg innehöll.”

  Andelen som begår brott är flera gånger vanligare bland invandrare än de med svenskt ursprung. Detta enligt faktabaserad analys av Brå, kriminalvårdens fängelsestatistik och alla andra källor som mäter detta.

  Om en grupp i genomsnitt är överrepresenterad i brottslighet så kommer brottsligheten med logisk nödvändighet att öka om gruppens befolkningsandel växer. Detta så länge invandring inte på något sätt sänker de inföddas brottslighet.

  Du avfärdar denna självklarhet som osaklighet. Du framför dock inte några motargument, utan baserar det på att det är vad SD säger, vilket enligt dig bevisar att det är fel.

  Detta visar mig att du saknar förmåga att applicera stringent logik på invandringsfrågan. Vad du tycker är ”rimlig” och inte rimlig om utgifter är därför tämligen ointressant för mig.

  Om det fanns stora stordriftsfördelar i infrastruktur skulle vi observera att stora länder som Tyskland lägger mindre på infrastruktur än små länder. Så ser inte statistiken ut, hur mycket man lägger på infrastruktur och det mesta OECD tar bort i sin ena beräkning är proportionerlig till befolkningen.

  Om det kommer hundra invandrare till ett land så behöver man kanske inte bygga fler vägar, men om invandrare är 1.5 miljoner så måste man givetvis öka utgifter på infrastruktur, bostäder och offentligt service.

  Det är inte så att OECD räknat ut att invandrare inte använder infrastruktur, det är bara något de antar för enkelhetens skull (i en beräkning, det DN tog med, och inte i andra som jag klippt in ovan).

  Att OECD räknar bort fler saker än Ekberg beror främst på att OECDs rapport är grövre och gäller för en massa länder, de har inte helt enkelt inte resurser att sitta och räkna post för post, så det gör det enkelt och antar bort en massa. Ekbergs studier är detaljstudier om Sverige.

  Det bevisar inte att Ekberg är Moses, han är helt enkelt den forskare som specialiserat sig och skrivit mest om invandringens ekonomiska konsekvenser för Sverige, studier som är publicerade i fina tidskrifter och som andra forskare har stor respekt för.

  Till sist: Att arbiträrt räkna bort utgiftsposter är lite farlig, det kan användas för att manipulera resultaten, rakare rör är därför att ta med så mycket som möjligt.

 47. www2.ne.su.se/ed/pdf/35-3-mcdor.pdf

  Här är den svenska versionen av det mest citerade experimentet med CV. De mest svenskklingande kallades till intervju 29% av fallen, medan de med arabiskt klingande namn kallades till intervju i 20% procent av fallen. Andra studier med skådespelare har inte spåra diskriminering när man väl kallas till intervju, det är bara i det här momentet man hittar den här sortens diskriminering.

  29 mot 20 procent är därför inte speciellt stora skillnader när folk skickar flera hundra ansökan. Extremt jobbigt och orättvist för de som drabbas, visst. Men att 50% av utomeuropeiska invandrare saknar jobb beror knappast på att de måste skicka ut någon fler ansökan för att kallas till intervju.

  Författarna själva skriver:

  ”Hur stor inverkan de uppmätta skillnaderna i kallelsefrekvens har på möjligheterna att finna ett jobb för grupperna är svårt att säga. En ansökande med ett svenskklingande namn blir i genomsnitt kallad till intervju tre gånger per tio sökta jobb. En ansökan med ett arabiskt klingande namn måste däremot skickas femton gånger för att kallelse till intervju ska ske tre gånger. Konsekvenserna av denna olikbehandling kommer därmed att vara beroende av tillgången på jobb. Effekten är förmodligen endast betydande om det råder brist på utannonserade jobb.”

  Sveriges export till de tio länder Sverige har tagit emot flest flyktingar från (Iran, Irak, Somalia, Bosnien, Libanon, Eritrea, Syrien etc) motsvarar 2% av den samlade exporten. Finlands export till dessa länder motsvarar knappt 2% av Finlands export. Att flyktinginvandring leder till stora vinster genom export är nonsens.

  Idag belönas de som säger positiva saker om invandring (oavsett om det är sant) socialt och karriärsmässigt. De som lyfter fram negativa fakta bestraffas tvärtom socialt och karriärmässigt (särkilt om det de säger är sant). Eliten är idelogisk överväldigande positiv till invandringspolitiken.

  Det leder till att hundratals högutbildade människor med stora megafoner jobbar på att sprida myter, missförstånd, och halvsanningar och rena lögner om hur bra invandring är för ekonomin, medan en handfull människor (ofta på sin fritid, som jag) jobbar med att rätta till allt strunt som de lyckas producera. Det leder till att det finns systematisk missinformation om invandringens positiva effekter.

  I slutändan får folk i viss mån förlita sig på sin sunda förnuft:: Är det i regel en vinstaffär att öka andelen med låg produktivet i samhället? Hälften av utomeuropeiska invandrare jobbar inte, producerar därför ingenting och försörjs av övriga samhället. Är det troligt att detta är en vinstaffär för de som jobbar och betalar skatt?

  Tror vi att det är sund ekonomisk politik att stänga skolor och uppmuntra fler svenskar att inte skaffa grundskoleexamen? Inte? Varför tror vissa i så fall är lönsamt att genom invandring från tredje världen öka andelen i arbetskraften som inte har grundskoleexamen?

 48. Jag tycker det är rätt orättvist av dig att kalla någon av Tinos korta punkter för “SD-resonemang”. Det kan farao inte vara lätt idag att kritisera någonting med vissa typer av invandring för att inte låta som SD. Dock klarar Alliansen och de rödgröna, samt många journalister av alldeles utmärkt att låta bli att kalla en spade för en spade

  IDAG är det inget snack om saken att det är invandrare (i synnerhet vissa grupper) som är överrepresenterade inom i synnerhet våldsam brottslighet. Sedan kan det (bort-)förklaras med socioekonomiska förhållanden. Ja, och så förstås att det är så många unga män som kommer hit, alla vet ju att det är de som oftast ställer till det för sig. Politikerna, som är ansvariga för invandringen mm har misslyckats med att ordna jobb som anses vara den absolut viktigaste punkten för avhållsamhet från brott.. ‘Underligt nog’ har ingen av socioekonomi-fantasterna försökt förklara våldtäktsökningen med just dessa faktorer utan då blir det typ “ökad anmälningsbenägenhet”. Tack och lov att man har Norska, Finska och Danska media.

  http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/

 49. Pingback: Är du lönsam, ”käre” sverigedemokrat? | Gävlepojken

 50. Vad jag förstår så räknar inte Ekberg in överrepresentation i brott och alla kostnader som kan kopplas direkt eller indirekt till detta. Och många andra liknande kostnader.

  Sedan tror jag att minskad tillit och sammanhållning är en större förlust (även ekonomiskt) än vad något ökad stordrift är en vinst, men väldigt svårt att räkna på det.

  Slutligen, av de invandrare som har jobb är ett betydande antal av typen att de är tolkar eller hemspråkslärare åt varandra eller liknande, d.v.s. jobb som betalas med skattepengar men ger inget eller väldigt lite nytta för den svenska delen av befolkningen.

 51. Jo, det om “100 000” är väl ett retoriskt grepp*. Samtidigt får de ju barn som många gånger är lika dåligt integrerade som sina föräldrar (vid Husby och liknande upplopp torde många deltagare vara andra generationens) så som siffra på hur assimileringsproblemen och samhällssplittringen späds på så tror jag inte att 100 000 är missvisande, kanske t.o.m. i underkant(!).

  (* men så är även det att “600 000 går till jobbet varje dag”: en timme i veckan räcker för att komma med i den statistiken, och massiva subventioner från skattebetalarna, men knappast någon journalist som vågar granska det…)

 52. ” truth is the best propaganda and lies are the worst. To be persuasive we must be believable; to be believable we must be credible; to be credible we must be truthful. It is as simple as that.” E.Murrow

 53. “Sveriges export till de tio länder Sverige har tagit emot flest flyktingar från (Iran, Irak, Somalia, Bosnien, Libanon, Eritrea, Syrien etc) motsvarar 2% av den samlade exporten. Finlands export till dessa länder motsvarar knappt 2% av Finlands export. Att flyktinginvandring leder till stora vinster genom export är nonsens.”

  Man måste vara ” brainwash rabbit” för att tro nåt annat.
  Det är bara att gå in i en av deras butik/mattaffärer,
  deras klientel består av ca 90% invandrare,minst 50% lever enbart på Soc. läger man till andra bidrag blir siffran större.
  ca 80% av varor är import varor och minst 70% från deras länder.
  Stor del är fel märkta,ibland inte ett enda ord på engelska eller svenska(troligen insmugglade),har själv sett smuggelcigg säljas under disken.
  Både vita och svarta pengar skickas hem.
  Smuggling av människor styrs ofta från Sverige (enorma belopp inblandade).
  Export av smuggelgods etc,listan är lång.

 54. Kostnaden på -0,57% av BNP är större än så.
  Jag återkommer med varför.
  mvh

 55. Polisen gör sannolikt fler ingripanden mot människor som ser utländska ut. Detta kontrollerar man inte för i brottsstatistiken. Tar man hänsyn till detta plus socioekonomisk status så hade invandrare nog inte varit så överrepresenterade.

 56. Så nu passar det dig att tona ned diskrimineringens betydelse, Tino. :) Tidigare försökte du ju snarare försöka blåsa upp den genom att hänvisa till Paraplyprojektet. Seriöst…

 57. Inser du hur komiskt ditt resonemang är. Man skall dölja sanningen för att man vill undvika den rationella slutsatsen och konsekvensen av denna sanning. Detta fungerade innan internet men inte längre. Hur vore det om Alliansen och S gjorde något åt problemet och stramade åt asylbedrägeriet i stället?
  De kan alltid räkna med SD s stöd om de förbättrar invandringspolitiken ur ett ekonomiskt perspektiv.
  Varför anser ni PK-tomtar alltid att godtycklig invandring från 3:e världen är det absolut mest prioriterade ekonomiskt?

 58. Tycker du i ett långt och initierat inlägg nämner en mycket viktigt faktor som ständigt ”glöms bort”. Nämligen det faktum att vi inte har arbetskraftsbrist (finns inte någon stans i västvärlden) vilket är en förutsättning för att det generellt skulle vara fördelaktigt för en nation att ta in arbetskraft utifrån (Bidragstagare kan aldrig vara lönsamma) annars tillfaller eventuella fördelar invandraren skälv och inte den inhemska befolkningen. Detta resonemang har alltså inte varit giltigt sedan 50-60 talet ändå lever den nu felaktiga analysen kvar som en media myt.

 59. Att folk håller på med sådant trams är anledningen att så få jobb kommer ut på annons.

  Har det aldrig slagit PK idioterna att Svenska språket och en Svensk utbildning och ingen risk för “jag vill inte ta i hand”, “ha på mig slöja” eller “be” 7 ggr omdagen” kanske är meriterande ?

 60. “Så nu passar det dig att tona ned diskrimineringens betydelse, Tino. Tidigare försökte du ju snarare försöka blåsa upp den genom att hänvisa till Paraplyprojektet. Seriöst…”

  Eva: Det finns ingen som helst motsättning. Det ena handlar om att vinstmaximerade företag på grund av rasism skulle skada sin egen lönsamhet och välja bort kvalificerade invandrare, vilket de på det stora hela inte gör (däremot använder de statistik diskriminering i sin beslutsfattande). Det andra handlar om att en majoritet av utomeuropeiska invandrare inte känner sig accepterade i det svenska samhället, inte minst i sin vardagliga interaktion med svenskar.

  Det finns en stor forskningslitteratur om ekonomisk diskriminering som du inte känner till som förklarar detta. Till exempel påpekade nobelpristagaren Gary Becker att det räcker om vissa företag inte är rasister för att invandrare ska få jobb, de jobbar helt enkelt för dessa företag. När du har läst på lite så kan du återvända och göra kommentarer, jag hoppas av högre kvalitet.

 61. “Polisen gör sannolikt fler ingripanden mot människor som ser utländska ut. Detta kontrollerar man inte för i brottsstatistiken. Tar man hänsyn till detta plus socioekonomisk status så hade invandrare nog inte varit så överrepresenterade.”

  http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697
  /2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

  Brå kontrollerar för bland annat socioekonomisk bakgrund (“gender, age, level of education and occupational income.”). Invandrares överrepresentation sjönk endast med en sjättedel när alla dessa justeringar gjordes. Återigen påstår du saker som tyder på att du inte är påläst.

  Även om det vore så att 100% av invandrares överrepresentation i brottslighet beror på socioekonomisk bakgrund så ändrar det inte att invandring ökar brottsligheten i Sverige och skapar kostnader. Ökade socioekonomiska problem är då helt enkelt DEN MEKANISM genom vilket invandring ökar brottsligheten.

  För ett par år sedan skrev jag om fängelsestatistiken. Utländska medborgare utgjorde då 6% av Sveriges befolkning och 29% av de i fängelse (kriminalvården är förbjudna till att samla statistik på brottslighet bland invandrare som är svenska medborgare). Det innebär att utländska medborgare var 6.2 gånger eller 520% mer sannolika att sitta i fängelse än svenska medborgare. Detta är en extremt stor skillnad. Det handlar inte om att polisen stoppat dig, utan att du har blivit dömd i svensk domstol.

  Du tror att hela den här skillnaden beror på att domstolar och polis diskriminerar invandrare, egentligen begår båda grupper brott i samma utsträckning, men svenska domsolar låser in oskyldiga invandrare och släpper kriminella svenskar.
  Det finns studier av Jerzy Sarnecki och andra som visar att invandrare blir dömda till fler år i fängelse än svenskar. Problemet är att om en grupp är överrepresenterad i antal brott så skiljer de sig ofta även i intensitet. Kriminella invandrare, inte minst de i kriminella gäng, tenderar att vara ”tyngre” kriminella än svenskar, icke-observerade faktorer som de här grova studierna inte tar full hänsyn till.

  I USA har det funnits en liknande debatt om minoriteters överrepresentation i brottslighet. Vänstern skiljer det även där på att domstolar är rasister. Men till och med i USA har det visat sig att det är fel. Studier som har kontrollerad för fler faktorer så har ”diskriminerings” variabeln sjunkit kraftigt eller försvunnit. Det finns faktorer som gör att invandrare fälls mindre för brott, bland annat att de bor i områden med hög brottslighet, där få vittnar och där polisen lyckas fälla en lägre andel brottslingar. Ett annat, indirekt sätt att mäta är att kolla geografiskt. Man kan i Sverige observera en stark geografisk komponent, det begås fler brott i Rosengård och Tensta. Tror du på fullt allvar att etnisk svenska kriminella smyger sig in och begår brott i dessa områden för att höja statistiken?

  Framförallt har i Amerikansk forskning visat sig att vittnenas beskrivning av brottslingars etnicitet inte skiljer sig systematiskt från brottsatistiken.

  Den antagligen främste kriminologiska tänkaren under efterkrigstiden var James Q Wilson, en person med tiotusentals citeringar i Google scholar som bland annat var bakom”Broken Windows Theory”.

  Så sammanfattaar James Q Wilson forskningen:

  ”Estimating the crime rates of racial groups is, of course, difficult because we only know the arrest rate. If police are more (or less) likely to arrest a criminal of a given race, the arrest rate will overstate (or understate) the true crime rate. To examine this problem, researchers have compared the rate at which criminal victims report (in the National Crime Victimization Survey, or NCVS) the racial identity of whoever robbed or assaulted them with the rate at which the police arrest robbers or assaulters of different races. Regardless of whether the victim is black or white, there are no significant differences between victim reports and police arrests. This suggests that, though racism may exist in policing (as in all other aspects of American life), racism cannot explain the overall black arrest rate. The arrest rate, thus, is a reasonably good proxy for the crime rate.”

  Man borde även i Sverige studera vittnes beskrivning av gärningsmän för att se om det finns systematisk rasism. Någon som blivit rånad av en blond svensk kommer inte att ljuga och säga att det var en invandrare för att trixa med statistiken.

  Notera att OECD överhuvudtaget inte tar med kostnader för rättsväsende och brottslighet, trots att det finns detaljerade siffror om hur stor andel av brottslingar som har utländsk bakgrund. Det stämmer inte att de bara exkluderar saker som det är omöjligt att räkna på.

 62. Om sisådär 15% av befolkningen ökar BNP med 0,2% så skulle jag vilja veta vad som händer med BNP per capita. Rent krasst så är det ju så att om en genomsnittlig invandrare har lägre BNP per capita än en infödd svensk så kommer ju varje invandrare att sänka den totala BNP per capita.

 63. Jag förstår inte alls hur ngt av detta motbevisar mitt påstående.

  Varför skulle det faktum att polisens ingripanden inte skiljer sig från vittnesmål säga något?

  För det första så är det helt rimligt att anta att vittnen är djupt fördomsfulla och opålitliga. Det finns en mängd forskning inom psykologi kring detta. För det andra är förhörsledare antagligen fördumsfulla i sin rapportering. För det tredje så friserar polisen sannolikt sådan statistik rejält. Vi vet ju vad jag vet att svarta är överrepresenterade i amerikanska fängelser för droginnehav, trots att fler vita använder droger. Eller minns jag fel? Vill dessutom gärna se eventuell kritik mot studien du nämner. Antar att den grillats rejält med tanke på den naiva metoden (enligt min spontana magkänsla).

  För detta andra så skrev jag inte att socioekonomi förklarar skillnaden. Jag skrev att invandrare NOG inte varit SÅ överrepresenterade om man tagit hänsyn till diskriminering från Polis OCH socioekonomisk bakgrund.

 64. Kanske den store tänkaren Wilson kan förklara följande:

  – About 14 million Whites and 2.6 million African Americans report using an illicit drug

  – 5 times as many Whites are using drugs as African Americans, yet African Americans are sent to prison for drug offenses at 10 times the rate of Whites

  – African Americans represent 12% of the total population of drug users, but 38% of those arrested for drug offenses, and 59% of those in state prison for a drug offense.

  – African Americans serve virtually as much time in prison for a drug offense (58.7 months) as whites do for a violent offense (61.7 months). (Sentencing Project)

  Hur förklarar du detta?

 65. Eva: Den överväldigande majoriteten av brott som etniska minoriteter i USA utför är mot andra etniska minoriteter. Tror du verkligen att det är sannolikt att en svart person som blir rånad eller misshandlat av en vit person är ”fördomsfull” mot sin egen grupp och går och anmäler till polisen att det var en svart person? De här siffrorna inkluderar bara fall där vittnen faktiskt identifierar etnisk härkomst, inte när de är osäkra.

  ”För det andra är förhörsledare antagligen fördumsfulla i sin rapportering. För det tredje så friserar polisen sannolikt sådan statistik rejält.”

  Har du någon som helst belägg för något av detta? Du har en komisk verklighetsfrämmande bild om du tror att polisen i dagens extremt politiska korrekta USA eller Sverige sitter och ”friserar” brottsstatistik för att få minoriteter att se sämre ut. Din bild av hur kriminalväsendet fungerar i verkligheten bygger inte på forskning eller statistik, utan på TV och filmer.

  ”Vill dessutom gärna se eventuell kritik mot studien du nämner. Antar att den grillats rejält med tanke på den naiva metoden (enligt min spontana magkänsla).”

  Det är inte en studie. Redan Hindelang 1978 och Blumstein 1982 som på basis av ”National Crime Victimization Survey” visade att brottsoffers rapportering var proportionerlig med brottsstatistiken. Det har sedan bekräftats i en massa studier, du kan kolla på Wikipedia. Här är en bok-kapitel av Harvard’s James Q Wilson, efterkrigstidens kanske främsta kriminolog. I stället för att håna honom kanske du borde läsa vad han skriver.

  http://media.hoover.org/sites/default/files/documents/0817998721_115.pdf

  Här är en debattartikel som sammanfattar en del studier.

  http://www.city-journal.org/2008/18_2_criminal_justice_system.html

  Jag tror inte att du kommer att bli övertygad oavsett hur mycket belägg jag lägger fram, du ger intryck av en dogmatisk person som bortförklarar allt du inte vill tro med diverse ologiskheter.

  Ett annat sett att se att flera hundra procent överrepresentation i brott inte beror på att rasistiska domstolar låser in oskyldiga är att kolla geografisk. Brottslighet är hög i områden där minoriteter bor. Tror du på största allvar att etnisk svenska medeklassungar smyger in i Tensta från Bromma för att trixa med brottsstatistiken?

  “Kanske den store tänkaren Wilson kan förklara följande:”

  Statistiken du citerar skiljer inte mellan drog-användning och drog-*försäljning*, och inte heller mellan lätta och tyngre droger. I USA får man mycket sällan långa fängelsestraff för att använda lätta droger. Man får långa fängelsestraff för drogförsäljning eller droginnehav i KOMBINATION med tyngre brottslighet. Mycket av tung brottslighet i USA beror på kriminella gäng som styr drogförsäljning (främst crack), vilka är överväldigande svarta eller Latinos.
  De som sitter inne för droger är huvudsakligen drogförsäljare, inte folk som bara använt marijuana. Här är en rapport som förklarar dessa myter.

  http://www.prisonpolicy.org/scans/whos_in_prison_for_marij.pdf‎

  Fällda drogdealers är överväldigande etniska minoriteter, knappst hälften är svarta. Detta reflekterar inte rasism, utan reflekterar att gatugäng som styr drogförsäljning inte brukar vara vita.

  Tills sist Eva: Du är uppenbarligen inte väl insatt i dessa frågor. Därför borde du inte använda en hånfull ton (tex. “den store tänkaren Wilson”). Det är OK att inte vara insatt, men om du fortsätter kombinera bristande sakkunskap med en omogen tonläge så får du inte kommentera här längre.

 66. “Brottslighet är hög i områden där minoriteter bor. Tror du på största allvar att etnisk svenska medeklassungar smyger in i Tensta från Bromma för att trixa med brottsstatistiken?”

  Nej. Dessa områden är ofta socialt och ekonomiskt utsatta områden. Därav hög brottslighet

 67. “Har du någon som helst belägg för något av detta? Du har en komisk verklighetsfrämmande bild om du tror att polisen i dagens extremt politiska korrekta USA eller Sverige sitter och ”friserar” brottsstatistik för att få minoriteter att se sämre ut. Din bild av hur kriminalväsendet fungerar i verkligheten bygger inte på forskning eller statistik, utan på TV och filmer.”

  De friserar sannolikt statistik kring ingripanden. Eller menar du på allvar att poliser är helt fördomsfulla i sina ingripanden.

 68. “(Odds of Incarceration for Marijuana in CA) “Compared to Non-blacks, California’s African-American population are 4 times more likely to be arrested for marijuana, 12 times more likely to be imprisoned for a marijuana felony arrest, and 3 times more likely to be imprisoned per marijuana possession arrest. Overall, as Figure 3 illustrates, these disparities accumulate to 10 times’ greater odds of an African-American being imprisoned for marijuana than other racial/ethnic groups.”

  Är maruijana en tung drog? :)

 69. “As you’re probably aware, black Americans are arrested for marijuana possession far more frequently than whites. You may also know that there’s not much evidence that black people consume marijuana with greater regularity than whites do.”

 70. “White people between the ages of 18 and 25 use marijuana at a higher rate than their black peers, according to the U.S. Department of Health and Human Services, so you would naturally assume that young white people would also have a higher arrest rate for marijuana possession than young black people. But that’s not the case. A report released last week found that police in California’s biggest cities arrest blacks for possession at four, five and even 13 times the rate of whites.”

  http://articles.latimes.com/2010/oct/27/opinion/la-ed-arrests-20101027

  Osv.

  Anledningen till att jag hånar Wilson är naturligtvis för att han är en biased idiot som jag inte litar på för fem öre. Hans maniska stöd till det katastrofala War on drugs trots all brist på vetenskapligt stöd är bara ett exempel.

 71. Äh, glömde nämna att du fortfarande lyckats missförstå skillnaden mellan innehav som köpare för personligt bruk och innehav i egenskap av säljare. Det spelar ingen roll om det är vanligare att vita röker på oftare än svarta. Att svarta langar är fortfarande betydligt vanligare än att vita gör det och därmed de större innehaven och hårdare domarna, i kombination med domar för annan brottslighet, som Tino tydligt gick igenom ovan.

 72. Vad har det att göra med frågan om huruvida invandrares överrepresentation i brottsstatistiken orsakas av rasistiska poliser eller ej? Eller menar du att alla brott i “utsatta områden” begås av de 10-20% etniska svenskar som fortfarande bor där?

 73. Och här kommer det mer eller mindre sammanhängande enradssluddrandet av okvädningsord – right on schedule som de säger i Amerika…

 74. Borde rimligen kunna förklaras med att mängden samt typen av drog man innehar samt typen och grovheten på våldet som utövats spelar en väldigt stor roll i hur lång straffet blir.

  En människa som döms för att ha stampat på någons huvud och en som döms för att ha utdelat en örfil har båda dömts för våldsbrott, men karaktären på brotten är ändå rätt olika.

 75. Tino och Johan! Notera följande:

  ”Of the 8.2 million marijuana arrests between 2001 and 2010, 88% were for SIMPLY HAVING MARIJUANA. Nationwide, the arrest data revealed one consistent trend: significant racial bias. Despite roughly equal usage rates, Blacks are 3.73 times more likely than whites to be arrested for marijuana.”

  Alltså, ”simply having marijuana”, inte drugdealing.

  ”As the overall number of marijuana arrests has increased over the past
  decade, the white arrest rate has remained constant at around 192 per
  100,000, whereas the Black arrest rate has risen from 537 per 100,000
  in 2001 (and 521 per 100,000 in 2002) to 716 per 100,000 in 2010. Hence,
  it appears that the increase in marijuana arrest rates overall is largely a
  result of the increase in the arrest rates of Blacks. ”

  ”Phillip Atiba Goff, a psychology professor at the University of California, Los Angeles, told the newspaper police departments have an incentive to concentrate on minority or poorer neighborhoods to raise their drug arrest statistics. They focus on low-level offenses such as marijuana possession that are easier, faster and less expensive to investigate than more serious crimes. “Whenever federal funding agencies encourage law enforcement to meet numerical arrest goals instead of public safety goals, it will likely promote stereotype-based policing and we can expect these sorts of racial gaps,” he said.”

  och

  ”Drawn from police records from all 50 states and the District of Columbia, the report is the most comprehensive review of marijuana arrests by race and by county and is part of a report being released this week by the American Civil Liberties Union. Much of the data was also independently reviewed for The New York Times by researchers at Stanford University. “We found that in virtually every county in the country, police have wasted taxpayer money enforcing marijuana laws in a racially biased manner,” said Ezekiel Edwards, the director of the A.C.L.U.’s Criminal Law Reform Project and the lead author of the report.”

  Men den djupt konservative republikanen och ideologen Tino litar hellre på den store Wilson (religiös anhängare av War on drugs, trots den totala avsaknaden av vetenskapligt stöd för att det skulle vara en bra idé). Tino läser bara forskning som stödjer hans världsbild. Han hyllar militära fascister som Wilson. Han förvränger Norbergs och Segerfeldts åsikter i invandringsdebatten. Han ifrågasätter genast allt forskning som talar emot hans världsbild men inte den som bekräftar den. Säger allt.

 76. Se min kommentar nedan.

  Som sagt:

  ”Of the 8.2 million marijuana arrests between 2001 and 2010, 88% were for SIMPLY HAVING MARIJUANA. Nationwide, the arrest data revealed one consistent trend: significant racial bias. Despite roughly equal usage rates, Blacks are 3.73 times more likely than whites to be arrested for marijuana.”

  Alltså, ”simply having marijuana”, inte drugdealing.

 77. Och apropå något helt annat:

  Om det nu är så att invandring är en förlust för den svenska staten på 0.57% av BNP, varför ägnar Tino så mycket energi på denna debatt? 0,57% av BNP är ju en struntsumma!

  Det är väl typ den summa som Sverok får från det offentliga för att starta rollspelsklubbar (OBS! Ett skämt), eller iaf mindre än pengarna än SIDA lägger på misslyckade biståndsprojekt.

  Att Tino ändå ägnar så mycket tid åt kostnaden för att rädda flyende människors liv (oavsett om man är ekonomisk flykting eller flyr från krig), det är en gåta för mig. Kanske är det något personligt som hänt honom, som gör att han föredrar det gamla etniskt homogena Sverige där folk söp sig dyngraka, åkte flakmoppe och inte vågade prata med främlingar. Det var ju ett kul samhällen att leva i. INTE!

 78. Visst är det fint med demokrati, sju partier och en invandringspolitik med kosmetiska variationer. Dessutom en pakt om att utesluta det åttonde partiet (SD) från allt inflytande.

  Demokrati i Sverige år 2013.

  Blir SD för min del trots allt. Litar inte en sekund på övriga partier, så förhoppningen står till att SD blir så stora att de inte går att utesluta eller ignorera längre. Då kommer även övriga partier ändra sin politik, eller försvinna ut från riksdagen och in i den politiska historien.

 79. Eva:
  Att googla och citera siffror räcker inte, du måste även förstå det du citerar, vilket du inte gör.

  För det första skiljer sig marijuana inköp:

  ”A recent study of arrest data show that African Americans are 2.5 times more likely to be arrested for marijuana possession offences than Whites, even though general prevalence estimates show that they are no more likely to be using. The current study investigates the purchase patterns of marijuana users from the 2002 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) to evaluate whether differences in purchasing behaviors exist across racial groups. Although in general people who purchase marijuana are more likely to buy in private settings and from someone they know, this analysis shows that African Americans are statistically more likely to engage in risky purchasing behaviors that increase their likelihood of arrest. Using trivariate probit regression with demographic, drug use, and drug market covariates, analyses reveal that African Americans are nearly twice as likely to buy outdoors (0.31 versus 0.14), three times more likely to buy from a stranger (0.30 versus 0.09), and significantly more likely to buy away from their homes (0.61 versus 0.48). These results provide an additional explanation for the differential in arrest rates between African Americans and Whites.”

  Svarta är också mer sannolika att använda marijuana offentligt, och därför arresteras.

  Om du hade läst rapporten jag länkade till hade du även sett att endast 0.7% av de som sitter i fängelse i USA sitter i fängelse för bara marijuana-innehav. De som får fängelse är de som säljer eller har innehav av Marijuana I KOMBINATION med tyngre brottslighet.

  Vad polisen gör som led av noll-tolerans är att ge sig på ungdomar de misstänker för brott, bland annat i det kontroversiella som kallas ”stop and frisk”. Det är fler minoriteter som misstänks, men forskning har även visat att misstankarna i genomsnitt är korrekt. Minoriteter som grips för marijuana-innehav är mer sannolika att ha tidigare brottslighet.

  Marijuana-innehav i sig inte är drivande, men eftersom både straff och gripande sker i KOMBINATION med övrig brottslighet så ser det ut att vara diskriminering.

  Du skriver att “Dessa områden är ofta socialt och ekonomiskt utsatta områden. Därav hög brottslighet.”. Du förstår inte vad jag skrev, och svarar med en non sequitur. Man observerar överrepsentation bland invandrare i brottslighet på individuell nivå och geografisk. Du förnekar att överrepsentation på individuell nivå är riktig, och påstår att invandrare egentligen inte begår fler brott, utan polisen och domstolar är rasister och låser in oskyldiga invandrare. Men i så fall borde invandrarområden inte ha högre brottslighet, vilket de har.

  -0.57% av BNP är inte stor. Varför då uppmärksamma det?
  1. För att DN och annan media slog på stort när de rapporterade +0.2% (på basis av en grov metodologi där 40% av kostnadernas inte inkluderas). Det är helt enkelt dålig journalistik.

  2. Invandring är fortfarande liten. 0.57% eller Jan Ekbergs 1.5-2% av BNP (mer troliga siffror, eftersom det bygger på en mycket mer detaljerad beräkning än OECD, med focus på Sverige och inte för tiotals länder samtidig) är inte extremt höga siffror. Men det beror på att invandrare fortfarande är relativ liten andel av befolkningen.

  Om 1 million invandrare kostar 1-2% av BNP så är det siffror Sverige har råd med. Men invandring ökar hela tiden, och många vill ha helt obegränsad invandring, och pratar om 30 miljoner invandrare. Då blir de här siffrorna viktiga, för att de visar att de offentliga finanserna skulle kollapsa om Centern, Miljöpartiet, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt fick som de ville.

  ”rädda flyende människors liv (oavsett om man är ekonomisk flykting eller flyr från krig)”

  Jag är inte emot asyl mot människor som flyr krig och riskerar att dödas. Denna kategori är idag en bråkdel av invandringen. Den överväldigande majoriteten av invandrare kommer från länder som överhuvudtaget inte är i krig. Att ni fortsätter att lyfta fram krig beror på att ni är oärliga.

  Ekonomiska flyktingar från riskerar knappast att dö, de kommer överväldigande från medelklassen och från medelinkomstländer.

  Varför motiverar du inte den invandring som är vanligast, det vill säga anhöriginvandring från länder som är i fred?

  ”Han hyllar militära fascister som Wilson.”

  Du fortsätter att agera omoget. Antigen backar du upp påståendet att James Q Wilson (vinnare av American Political Science Associations Lifetime Achievement Award samt Presidential Medal of Freedom) var militär fascist, ber om ursäkt, eller så kommer dina inlägg att raderas. Jag kommer även att radera länkar till rasistiska sidor, och överdriven citering av våldtäktsstatistik och andra emotionella argument.

 80. Där rök alltså min fina våldtäktssammanställning…

  Poängen var förstås att det är ett brott med tydlig överrepresentation och där statistik finns tillgänglig från flera nordiska länder och ser likartad ut i samtliga av dessa. Vilket rimligen är svårt att bortförklara med fördomar från polisens sida. Hur är detta ett emotionellt argument?

  Vilka sidor var rasistiska?

 81. Exempel på Wilsons religiösa (och inte rationella) stöd till det katastrofala War on drugs:

  “Even now, when the dangers of drug use are well understood, many educated people still discuss the drug problem in almost every way except the right way. They talk about the “costs” of drug use and the “socioeconomic factors” that shape that use. They rarely speak plainly—drug use is wrong because it immoral and it is immoral because it enslaves the mind and destroys the soul.”

  Detta var hans motivering till varför han stödjer WoD, trots avsaknad av allt vetenskapligt stöd.

  Några av mottagarna av Presidential Medal of Freedom:

  Alvaro Uribe (!!!!).

  Fråga Human rights watch eller människorättsorgsnisationer i Colombia vad de tycker om detta! Under dennes ledning dödade militären oskyldiga och klädde dem i gerillakläder för att frisera statistik (den så kallade “falsos positivos”-skandalen). En stor del av parlamentet misstänktes med samröre med dödsskvadroner osv. Familjemedlemmar misstänkta för inblandning ii paramilitärt våld. Osv.

  Margaret Thatcher som stödde bland andra Pol Pot.

  http://www.greenleft.org.au/node/53763

  Ronald Reagan som stödde allköns blodiga dikatorer och blev dömd för terrorism av internationell domstol för sin inblanding i Nicaragua.

  Men som den dogmatiska republika som du är så gillar du antagligen militära gansters!

 82. Så, jag hoppas att inlägget ovan får dig att sluta hänvisa till hedersmedaljer som ngt sorts bevis på att ngn bör tas på allvar. Självklart inte. Medaljer är snarare ett bevis på att man “lyder order”, oavsett om det är en kommunistisk diktatur, ett svensk sosse-korporativ konsensusdemokrati byggd på karteller (t.ex. facket) eller en korrupt statskapitalistisk demokrati som USA. Att Alvaro Uribe fått medaljen för vara några år sedan säger som sagt allt.

  “Det är fler minoriteter som misstänks, men forskning har även visat att misstankarna i genomsnitt är korrekt. Minoriteter som grips för marijuana-innehav är mer sannolika att ha tidigare brottslighet.”

  Så du försvarar alltså att polisen ägnar sig åt statistisk diskriminering (pga deras incitament att gripa minoriteter)? Trevligt. Antar att du även stödjer The War on Drugs? :)

  Upprepar:

  ”Of the 8.2 million marijuana arrests between 2001 and 2010, 88% were for SIMPLY HAVING MARIJUANA. Nationwide, the arrest data revealed one consistent trend: significant racial bias. Despite roughly equal usage rates, Blacks are 3.73 times more likely than whites to be arrested for marijuana.”

  Alltså, ”simply having marijuana”, inte drugdealing.

  Du menar att detta helt beror på att svarta tar större risker när de köper maruijana? Ok. Jag antar för enkelhetens skull att detta stämmer. Bör detta även vägleda polisen i deras prioriteringar när det t.ex. gäller bekämpning av våld? Man kan strunta i misshandel i hemmet (som inte syns), medan det är ok att bara gripa fotbollshuliganer som skåss öppet?

  Och hur förklarar du detta:

  ”As the overall number of marijuana arrests has increased over the past
  decade, the white arrest rate has remained constant at around 192 per 100,000, whereas the Black arrest rate has risen from 537 per 100,000 in 2001 (and 521 per 100,000 in 2002) to 716 per 100,000 in 2010. Hence,
  it appears that the increase in marijuana arrest rates overall is largely a result of the increase in the arrest rates of Blacks. ”

  Och som sagt:

  ”Phillip Atiba Goff, a psychology professor at the University of California, Los Angeles, told the newspaper police departments have an incentive to concentrate on minority or poorer neighborhoods to raise their drug arrest statistics. They focus on low-level offenses such as marijuana possession that are easier, faster and less expensive to investigate than more serious crimes. “Whenever federal funding agencies encourage law enforcement to meet numerical arrest goals instead of public safety goals, it will likely promote stereotype-based policing and we can expect these sorts of racial gaps,” he said.”

 83. Tog du bort mina två inlägg Tino?

  Jag motiverade varför Wilson var militär fascist (visst, jag kanske var lite hård just på denna punkt) och (sakligt!) varför Presidential Medal of Freedom inte bör tas på allvar (då listan över mottagare bl.a. innehåller personer som Alvaro Uribe), samt ställde ett antal (sakliga följdfrågor) vad gäller dina argument kring drogbrott.

  Vart i inläggen var jag hånfull eller aggressiv denna gång?

 84. Om det innebär att inläggen publiceras istället för att raderas, så kan jag absolut be Wilson om ursäkt för att jag kallade honom militär fascist (även om hans syn på kriget mot drogerna absolut kan klassas som fascistisk eller åtminstone moralistisk och irrationell, som det raderade citatet visade). Jag överdrev på denna punkt. Men de övriga punkterna (följdfrågorna på dina kommentarer kring drogbrott, Presitential Freedom Medal osv) kvarstår.

 85. Jag tar tillbaka min äverdrivna kommentar om Wilson.

  Men om det var min kommentar kring Reagan som fick dig att radera mitt inlägg, så kan du läsa mer här:

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Nicaragua_v._United_States

  Och om det var det faktum att jag kallade USA “statskapitalistiskt” så kan du läsa dessa böcker:

  http://www.amazon.com/gp/aw/d/0195188047

  http://www.amazon.com/gp/aw/d/1594518246/ref=redir_mdp_mobile/191-4698292-7070022

  Och om du kanske reagerade på att jag kallade den amerikanska demokratin för korrupt, läs detta:

  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7ead8528-b7af-11e0-8523-00144feabdc0.html#axzz2WfCKBcCr

  Ang. Uribe så räcker det att googla “falsos positivos”.

 86. Andra har länkat till rasistiska sidor.

  Det är viktigt att diskussion om invandring är blir emotionellt, då slutar folk tänka rationellt. Det är alldeles för mycket patos redan i debatten. Därför ska man till exempel inte citera laddade saker som våldtäktsstatistik om det inte är absolut relevant, vilket det knappast är här.

  War on Drugs får gärna kritiseras, det har givetvis negativa effekter. Det är dock knappast rimligt att kalla de som vill ha restriktiv drogpolitik facister. Tiotusentals svarta i USA har dött på grund av beroendeframkallande tyngre droger som crack, det är i svarta områden som problemen har varit störst. Dessa problem har också sjunkit de senaste 20 åren, troligen delvis på grund av hårdare tag.
  Är Barack Obama också fascist som vill fortsätta politiken?

  Det är en helt legitim åsikt att hårda droger bör vara kriminella, en åsikt som delas av överväldigande majoritet av etablissemangen. Du måste inte hålla med, men kalla inte folk namn.

 87. Jag har satt tillbaka era inlägg. Om ni vill, kopiera, klipp bort det som är mot mina regler och posta igen.

 88. Liberala länder med sprutbytes- och metadonprogram har inte fler narkotikarelaterade dödsfall per capita. Se på t.ex. antal narkotikarelaterade dödsfall i restriktiva Sverige:

  “Sant är tre saker: a) jämförelsevis är det påfallande få svenskar som prövar narkotika, b) i fråga om antal tunga missbrukare ligger Sverige på EU-genomsnittet medan mer liberala länder som Nederländerna och Tyskland har FÄRRE, och c) den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ligger DUBBELT SÅ HÖGT som EU-genomsnittet.”

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nu-rasar-grunden-for-svensk-drogpolitik/

  Marujiana är förövrigt ingen tung drog (även om Maria Larsson låtsas som om detta vore fallet). Alkohol är farligare. Vad jag vände mig emot var Wilsons religiösa tanke om att “drug use is wrong because it immoral and it is immoral because it enslaves the mind and destroys the soul.” Hans försvar av WoD bygger alltså på moralism och inte fakta och empiri.

  Och som sagt, att du hänvisar till en medalj som också tilldelats gangsters som Uribe är faktiskt patetiskt. Det måste du hålla med om själv. Skulle jag gjort detsamma skulle du inte ta mig på allvar.

 89. Vet du mängderna som alla tagits med? För ju högre mängd, desto mer sannolikt är det att det är till för försäljning. Mm, i Sverige finns gränser för vad som kan anses vara för personligt bruk, och över dessa räknas det vara för försäljning. Och det är med all sannolikhet likadant i USA, så, tar du/dina siffror inte hänsyn till detta, är dom oseriösa.

  Förövrigt upplever jag dig som rasisten här, bland kommentarerna. Jag är själv invandrare, helvit förvisso, men från ett icke-germanskt land (slav). Och jag har aldrig upplevt det som att svenskar är särskilt rasistiska. Ja, på pappas sida av familjen, så frodas t.ex. många, många ggr mer rasism/’rasism’, än på mammas nästan helsvenska dito. Speciellt mot svenskar, men så som du räknar rasism: även mot andra.

  Dessutom är jag uppvuxen med syrianer, araber, afrikaner och kurder etc, och har också deras generella intolerans/rasism/fördomar att jämföra med. Vilken enligt mina erfarenheter är otroligt många ggr högre än mina svenska polares. Vilket också stämmer överrens med den forskning http://www.dailymail.co.uk/news/article-2325502/Map-shows-worlds-racist-countries-answers-surprise-you.html och alla opinionsundersökningar etc, som jag ögnat igenom. Där olika gruppers, religiösa, nationella och etniska, inställning till andra ‘raser’, religioner, folk, nationer, kvinnor, kvinnor, homosexuella etc, belyst och ibland kontrasterats mot varandra.

  Så, att måla upp svenskar och alla andra germanska folk (helvita amerikaner etc), som så sjukt rasistiska som du gör, och mot dom grupper som – enligt vad jag precis nämnt – får anses vara dom mest rasistiska, på generell basis… det är ju ett skolboksexempel på just: rasism. Även om du såklart inte ser det som så, antagligen för att du förväxlar marxism och rasism med varandra.

  Ja, det är ju extremt vanligt bland speciellt svenskar; att t.ex. se hatbrott utförda av färgade mot vita, som rasism – inte mot offren – men mot förövarna. Eftersom ni felaktigt tror att rasism/diskriminering/socioekonomiska missförhållanden förklarar all brottslighet, utförd av förövargrupper ni känner sympati med. [Ja, ingen politiskt korrekt svensk skulle t.ex. gråta över skinnskallar och föreslå fler fritidsgårdar etc, som motmedel mot sådana (vita) gruppers brottslighet]. Och med er ‘omvända’ rasistiska logik alltid ser till att ansvarsbefria alla invandrargrupper som ni – nästan uteslutande pga deras hudfärg – ser som handikappade, mindre kapabla, och inte tillräckligt utvecklade för att stå tillsvars för sina handlingar.

 90. Vilken fanatiker du är! Jag ser framför mig nån sorts korsriddarkvinna som aggressivt och med skygglapparna på, attackerar allt “ont” i bästa Don Quijote -stil.

  Ja, du verkar ha svalt alla mediautkablade propagandabilder av ‘verkligheten’, och så kör du bara på. Ingen fakta behöver du, inga logiska resonemang, du bara vet ju hur allt ser ut, med magkänslan.

  Får jag gissa att du tillhör bokstavsvänstern?

 91. Uschäkta! var för snabb Det som skulle ha följt var ….

  Det här är alltså Ullenhags finska motpart som talar. Ok, även om det vore så att hon i alla andra artiklar, utom den här, är lika ‘yvig’ som Ullenhag, så det som står här att hon säger, det kan jag tro på. Har dock svårt att tro att finnarna skulle tolerera att ha någon som Ullenhag som talar ner till dem som han gör på hemmaplan… en liten fördom jag har om grannfolket :)

  här finske integrationsministern (liksom motsvarande jag läste om i Norge) När såg ni senast en svensk minister prata om att DE har ansvar för antalet och vad de behöver göra för ?

 92. Jag kanske är en smula tjatig, men jag skulle faktiskt hemskt gärna vilja se en kommentar åtminstone rörande statistiken jag redovisat ovan (att liberala länder har lägre dödlighet och färre tunga missbrukare). Exakt vad får dig att ens insinuera att WoD (fortsatt under Obama) skulle vara ett effektivt sätt att minska narkotikarelaterade dödsfall och tungt missbruk?

  Och varför försvarar du en person som i sin tur försvarar WoD av moralistiska och absolutistiska skäl snarare än baserat på empiri och fakta, och dessutom genom att hänvisa till att denne fått en medalj som även delats ut till gansters som Uribe som i jämförelse fick till och med den militäre och auktoritäre populisten Hugo Chavez att framstå som en mysig människorättskämpe (fråga som sagt HRW vad de anser om detta)?

  Eller har jag missförstått dig?

 93. ”Och varför försvarar du en person som i sin tur försvarar WoD av moralistiska och absolutistiska skäl snarare än baserat på empiri och fakta”

  Du har läst ett citat på wikipedia där JWQ säger att narkotika missbruk är moraliskt förkastligt. Utifrån detta citat och utan att kolla upp vad JWQ skriver drar du slutsatsen att James Q Wilson inte baserar sin analys på empiri och fakta?!? Det gör han naturligtvis *också*, du har bara inte letat för att se. Här kan du se en artikel där han utvecklar sin poäng.

  http://www.aei.org/article/society-and-culture/a-new-strategy-for-the-war-on-drugs/

  För att sammanfatta: Om hårda droger skulle avkriminaliseras skulle priset kraftigt. Långt fler människor skulle bli beroende, vilket skulle öka brottsligheten och leda till en massa andra problem.

  Detta är inte bara JQW analys, utan den analys som nästan alla regeringar i världen arbetar efter. Om du som (gissar jag, korrekt?) ung student inte tror på detta så borde du i varje fall ha lite ödmjukhet om att du representerar minoritetsåsikten. Du borde också sluta gödsla alla inlägg med dina ad hominem argument.

  Ditt resonemang om Presidental Medal of Freedom är för ologiskt för att jag ska orka bemöta den. Någon bland de hundratals som fått den är någon du inte gillar , därför är alla som får den enligt dig dåliga människor, inklusive gissar jag Martin Luther King, Jr., Mother Teresa, Stephen Hawking, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Nelson Mandela, Colin Powell etc.

  Presidental Medal of Freedom är en prestigefylld pris, man ger det inte till vem som helst. Jag citerar den för att du som inte vet vem James Q Wilson är ska inse att det är en mycket framstående tänkare. Försök att argumentera mer disciplinerad.

  Tills sist: det finns inget som helst fel att “moralisera” över narkotikamissbruk. Det är en kulturradikal 1968-idé att all moral är dålig. Moral ska inte tvingas på folk av staten, men GIVETIVS ska man moralisera över dålig beteende. Moral behövs både externt (mot pedofili, mot att sälja crack till barn) och internt (att själv inte bli missbrukare och skada sig och sin omgivning, att inte stjäla, ljuga, skada andra), utan moral skulle samhället kollapsa. Det är talande att jag är tvungen att tala om något så självklart.

 94. Du svarade inte på något av det jag skrev. Talande. Du undvek helt att ens nämna statistiken kring narkotikarelaterade dödsfall och tunga missbrukare i mer liberala länder som t.ex. Nederländerna, samt forskningsantologin som är källan till dessa påståenden. Och du kanske även borde kolla upp Portugals modell för avkriminalisering och hur bruket där utvecklats? Istället väljer du att hänvisa till en text från 2000. Skärpning!

  Du skriver dessutom att jag borde ”ha lite ödmjukhet om att du representerar minoritetsåsikten.” Varför det? För inte så länge sedan satte man homosexuella i fängelse. Borde man respekterat detta, bara för att en majoritet stödde det?

  Dessutom är min åsikt på stark frammarch. Fler och fler länder genomför nu vad de flesta forskare på området säger (och sagt länge): Liberalare lagar baserade på modern forskning, skadelindring och vård istället för militärt och polisiärt våld.

 95. Fast problemet är inte att de är invandrarare utan att de är outbildade och uppfostrade av outbildade. Svenskar uppfostrade av lågutbildade är också överrepresenterade i brottsstatistiken medan invandrare med utbildade föräldrar inte är det.

 96. “Enbart asylsöklande romer från Balkan som inte har några skyddsskäl men som utnyttjar västländers generösa bidrag och villlkor under asyltiden kostar svenska skattebetalare ca 500 miljoner kronor om året.”

  Källa på det?

  “Målet ska naturligtvis vara att så många som möjligt kan återvända, medan de som etablerat sig på arbetsmarknaden ska ha möjlighet att stanna.”

  Eftersom…? Kommer de bli mer lönsamma hemma? Hur kommer det sig, och varför inför vi isåfall inte samma sak här?

  “Om vi beviljar permanent uppehållstillstånd till en icke-västlig “flykting” kommer denne under sin livstid kostat så mycket pengar att vi hade kunnat hjälpa till att rädda 1000-10 000-tals människor i närområdena istället.”

  Det hade vi kunnat gjort om vi återinfört ättestupa också (gamla är sjuuuukt dyra eftersom ingen av dem arbetar och deras sjukhuskostnader är så höga).

  Det du säger tycks för mig snarare stödja att vi borde dra ner på våra sociala skyddsnät och skicka pengarna till utlandet istället snarare än att stänga invandrare ute. För varför skulle bidragsberoende vara ett problem när den bidragsberoende är invandrare men inte när den är svensk? Det finns gott om svenskar som kostar samhället jättemycket men som ingen någonsin nämner när sådana här frågor kommer upp, det är bara invandrare som kostar som diskuteras.

  “Inte med boenden till ensamkommande som kostar flera tusen kronor per dygn och barn.”

  Hur är det ens möjligt att lägga den typen av pengar på folk? Låter vi dem bo i fängelser eller vad är det frågan om?

  “Den förhärskande föreställningen om att det mest asylsäkra är att så många som möjligt får asyl och att det mest humanitära är att så många som möjligt kommer och bor i Sverige är minst sagt tragisk och så uppenbart felaktig att man sliter sitt hår varje gång någon som du börjar snyfta över att “rädda människors liv”, som om du brydde dig.”

  Då borde det vara lätt för dig att förklara det för oss idioter.

 97. Den svenska staten ägs kollektivt av svenska medborgare. Därför har svenska medborgare rättigheter över kollektiva resurser som andra länders medborgare saknar. Att förvägra andra länders medborgare svenska skattebetalares pengar är därför inte samma sak som att mörda äldre svenskar för att de inte är produktiva.

  Om ett par äger ett hem tillsammans får inte den ena sparka ut eller mörda den andra. Samtidigt har de inga skyldigheter att låta andra komma och bo hemma hos dem. Inga konstigheter med detta.

  Även om du tror att överrepresentation i brottslighet beror på sociala problem eller brist på utbildning (inte riktigt vad data säger, men låt oss anta det för argumentet skull) så ändrar det inte att ökad brottslighet genom invandring är en kostnad. Genom att öka befolkningsandelen med sociala problem/brist på utbildning så ökar man brottsligheten. Fler sociala problem är i så fall den mekanism genom vilket invandring ökar brottsligheten.
  Att det finns kriminella svenskar är inget motargument mot detta. Om det fanns ett statligt program att öka de lågutbildade, kriminella svenskarnas befolkningsandel så skulle jag påpeka att det också är en var kostnad.

  ”1000-10 000-tals” är en överdrift. Men 10-100 gånger är inte orimligt. Migrationsverkets budget för ca 40.000 asylsökande förra året var ungefär lika stor som FNs samlade budget för Syriens 5 miljoner flyktingar. Notera även att majoritet av flykting och anhörig-invandrare till Sverige de senaste åren har kommit från länder som överhuvudtaget inte har krig, som Turkiet, Iran, Thailand, Kosovo, Serbien.

  Ni har en bild av dödsläger när ni tänker på invandring. Men de allra allra flesta invandrare skulle inte ha dött om de inte kommit till Sverige, det är helt enkelt inte så det överväldigande majoriteten av av invandringen ser ut idag.

 98. Är verkligen 1000-10 000-tals en överdrift?

  Om man extrapolerar till livstidskostnad alltså? Att ta hit och livstidsförsörja alla dessa flyktingar kostar enorma pengar över hela deras livstid medan att hjälpa på plats dels är en betydligt lägre kostnad och dels en tillfällig kostnad som inte sträcker sig till ett livstidsåtagande.

  Så under en persons livstid i Sverige, som enligt den norska rapporten kostar 4,6 miljoner svenska kronor, hade man för samma pengar kunna utföra många (61) insatser a 75 000 kronor, som Migrationsverket budgeterar för en asylsökande. Om de 40 000 i Sverige motsvarar 5 000 000 på plats blir det 1:7625 på en livstid. Inte så långt från 10 000. Fast då bara räknat på ettårsperioder.

 99. Jag svarade visst på det du skrev, du sa att James Q Wilson argumenterade på basis av ”moralistiska och absolutistiska skäl snarare än baserat på empiri och fakta”, jag visade dig att så inte var fallet. James Q Wilson är död, texter av honom är av sakens natur inte färska. Det är heller inte så att något radikalt har ändrats om den här frågan sedan 2000.

  Jag stödjer Nederländernas politik gällande mer harmlösa droger som marijuana, det har som du säger fungerat väl. Men Nederländerna och Portugal har inte legaliserat tunga droger. Inget land i världen har legaliserat försäljning av heroin och crack, och det finns en anledning. Om alla kunde köpa heroin billigt och bekvämt i affären skulle hög andel av befolkningen bli beroende och förstöra sina och sin omgivnings liv. Människan är inte evolutionärt designat för att hantera artificiella beroendeframkallande droger som heroin, som manipulerar hjärnans signalsystem. Det är ett problem att libertarians teori antar att människor är robotar som alltid klarar av att fatta rationella beslut, så är inte fallet för många som blir beroende av heroin eller crack.

  I grunden är jag ointresserad av att debattera drogpolitisk med dig, det handlar inte tråden om. Drogpolitisk är relevant som del av diskriminerings-debatten, och det har vi avhandlat.

 100. Jag är inte insatt i Norge, men Norges siffror låter för höga för Sverige. Norge är ett dyrare land med mer generös välfärdsstat än Sverige.

  Dessutom så jämför du livstid kostnad för invandrare med ett års kostnad för flyktingar på plats, vilket är missvisande, flyktingar kan ju behöva hjälp i flera år.

 101. Kanske. Å andra sidan beräknas kostnaden för någon som aldrig etablerar sig på arbetsmarknaden uppgå till ca 14 miljoner kronor mellan 20-65 års ålder.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-romers-utanforskap-osannolikt-stort

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/00/25/baf09ba7.pdf

  Nationalekonom Ingvar Nilsson beräknar kostnaden för 13 000 individer som inte klarar skolan till 150 miljarder på en 45-årsperiod. Han är även en av författarna till rapporten som används för siffrorna ovan.

  I Nilssons/Wadeskogs rapport ”Individen i Centrum” skriver de på sidan 11 ”Varje ung människa som i onödan hamnar i ett utanförskap leder till samhällskostnader som på årsbasis kan uppgå till mellan 350 000 kronor och 1 600 000 kronor i form av ökad välfärdskonsumtion. Till detta kommer värdet av årliga produktionsförluster på ytterligare ca 300 000 kronor per person”.

  http://utanforskapetspris.se/wp-content/uploads/2012/03/Individen-i-centrum_sammanfattning.pdf

  Man kan undra hur mycket nytta enbart tolkkostnaderna hade kunnat göra, om pengarna använts till att hjälpa i närområdet istället.

  Men struntsamma, inte så viktigt om det handlar om 100 gånger fler, 1000 gånger fler eller 10 000 gånger fler. Räcker väl egentligen med att konstatera att påståendet om att det mest humanitära är att ta emot så många människor som möjligt i Sverige är direkt falskt.

 102. “Den svenska staten ägs kollektivt av svenska medborgare. Därför har svenska medborgare rättigheter över kollektiva resurser som andra länders medborgare saknar. Att förvägra andra länders medborgare svenska skattebetalares pengar är därför inte samma sak som att mörda äldre svenskar för att de inte är produktiva. ”

  Så om vi definierar om medborgarskap så det uppehör vid 65 så är det ok?

  Ättestupa kräver för övrigt inte att vi mördar äldre, det räcker med att vi inte försörjer dem så att de självdör. Japanerna hade t ex en variant där åldringar skickades ut i ödemarken.

  Och det finns väldigt många socialbidragstagare som aldrig betalat skatt. Likaså finns det många brottslingar som aldrig haft ett lagligt arbete och därmed aldrig betalat skatt. Varför ska de få del av våra resurser men inte invandrare?

  “Även om du tror att överrepresentation i brottslighet beror på sociala problem eller brist på utbildning (inte riktigt vad data säger, men låt oss anta det för argumentet skull) så ändrar det inte att ökad brottslighet genom invandring är en kostnad.”

  Ja, men kostnaden försvinner inte bara för att de inte får bo här – den bara skiftar över till någon annan.

  Ta en somalisk analfabetisk våldtäktsman. Antingen ser någon till att få pli på honom eller så isolerar vi honom från kvinnor eller så våldtar han. Alla tre scenarion kostar. De första två alternativen betalar staten, det tredje de kvinnor han våldtar. Att ta in personer som honom hit kommer med andra ord att tära på oss.

  Fast om vi inte tar in personer som honom så kommer de hamna i Somalia. Där kommer den somaliska staten (i den mån den nu existerar) att behöva göra samma val som oss. Förmodligen kommer de inte välja varken ett eller två, vilket innebär att priset kommer behöva betalas av somaliska kvinnor.

  Så även om du har rätt i att Sverige förlorar på invandring så är det inte nog för att visa att Sverige borde begränsa invandringen. Du behöver även visa att Sverige förlorar mer än resten av världen tjänar på det.

 103. Man kan nog utgå ifrån att de flesta som får pension har betalat till den under sitt yrkesliv, eller hur? Och varje land kan bara ta ansvar för sina egna loosers. Vi har inget ansvar för hela världens fattiga. Men du ställer frågan: ”Varför ska de få del av våra resurser men inte invandrare?” Menar du verkligen allvar? Har vi enligt dig ansvar för alla eller ingen? Vidare skriver du: ”Ja, men kostnaden försvinner inte bara för att de inte får bo här – den bara skiftar över till någon annan.” Tanken svindlar. Du anser på allvar att vi på nåt vis skjuter över problemen på andra om inte just Sverige tar emot alla som vill hit. Ser du dig som hela världens förälder? Är människor utanför Sverige ansvarslösa och oförmögna att ta hand om sig själva? Vilken hybris!
  Vi förmår inte bära ansvaret för hela världens befolkning. Vi kan välja att släppa in vissa och då får vi ta ansvar för dem, frågan är då hur stort det ansvaret ska vara och om det finns en gräns för hur många vi kan ta ansvar för. Det är alltså dessa frågor som nästan ingen vill diskutera på allvar.

 104. Du kan inte omdefiniera bort medborgarskap vid 65 års ålder, medborgare har rättigheter som andra medborgare inte kan ta ifrån de. Det är som all annan äganderätt, andra kan inte definiera om det.

  ”Och det finns väldigt många socialbidragstagare som aldrig betalat skatt. Likaså finns det många brottslingar som aldrig haft ett lagligt arbete och därmed aldrig betalat skatt. Varför ska de få del av våra resurser men inte invandrare?”

  Ja, varför? Om man inte har en teori om detta så blir det hela ologiskt. Sverige är inte bara en geografisk enhet, det är en samhällsgemenskap. Här (liksom andra länder) finns ett socialt kontrakt, ett ömsesidigt försvar och samarbetspakt. När man organiserar samhället kring en nationalstat så ger man varandra rättigheter (till exempel att beskatta för gemensamma utgifter), som man inte ger till andra länders medborgare. Därför har svenskar ömsesidiga skyldigheter mot varandra som de saknar mot medborgare i Albanien.

  Du säger egentligen att Sverige har ansvar att försörja hela världen. Det är

  ”Ja, men kostnaden [för brottslighet] försvinner inte bara för att de inte får bo
  här – den bara skiftar över till någon annan.”

  Sverige har ingen skyldigheter att importera brottslighet från andra länder. Den här analysen är om kostnader för Sverige, inte för världen.

  ”Så även om du har rätt i att Sverige förlorar på invandring så är det inte nog för att visa att Sverige borde begränsa invandringen. Du behöver även visa att Sverige förlorar mer än resten av världen tjänar på det.”

  Nej, det behöver jag absolut inte göra. Det här kallar det ”globala perspektivet” och är populär bland vissa ekonomer. De säger att invandring är en “vinst” även om Sverige förlorar, så länge resten av världen vinner mer. Till skillnad från dig anser inte jag att Sverige har en skyldighet att maximera världens välfärd på sin egen bekostnad, utan har liksom alla länder rätt till upplyst självintresse.
  Annars borde biståndsmålet inte vara 1%, utan 90%.

  Sverige är för litet för att kunna lösa tredje världens problem även om man gav 90% av BNP i bistånd och hade fri invandring. En vuxen slutsats som alla utom kommunister håller med om är att man inte har skyldighet att skänka bort det mesta av det de äger till fattiga, även om du kan bevisa att fattiga gynnas mer.

  Ger du 90% av dina inkomster till fattiga i tredje världen? Är du en mördare för att du inte gör det? Nej, du har rätt till självintresse. Om det gäller för din privatekonomi, varför inte för Sveriges samhällsekonomi?

 105. Driver du med oss eller är du på allvar? Menar du att vi i Sverige skulle ha något sorts ansvar för att ta emot hela världens missanpassade individer för att försöka rehabilitera dessa?

  Svenska staten ska ta hand om svenska medborgare i första hand och se till deras intressen, eftersom svenska medborgarna utgör hela grunden för svenska staten. Övriga stater får ta ansvar för sina medborgare och vi kan hjälpa dem med utbildning, know-how, bistånd och allt möjligt, men inte som dump-site för brottslingar. Det är en bisarr och osmaklig tanke.

  Varför ska svenska skattebetalare betala hög skatt för att de själva och deras barn ska få det SÄMRE? Det är helt orimligt, även om så sker redan idag, om än inte fullt lika öppet som du förespråkar.

  Självklart blir (är) incitamentet enormt för den som bor i ett utvecklingsland att komma till Sverige och få ta del av denna generositet. Men på vilket sätt lockar din modell driftiga och arbetssamma människor till Sverige? Tänker du dig en rusning av välutbildade och innovativa människor till Sverige som brinner av längtan över att få skatta bort sina pengar för att finansiera världens dyraste biståndsarbete? Eller att de skarpaste svenskarna kommer stanna kvar i Sverige i ren och skär lycka över det sociala experimentet?

  Eller skulle Sverige snabbt utarmas på talang i takt med att det fylldes på av hjälpbehövande från tredje världen tills Sverige blev ett land som speglade den nya befolkningen?

  Tänkte inte på det…

 106. Vad är en betydande andel tolkar/hemspråkslärare? I en normalstor stad är det oftast endast 1-3 personer som är hemspråkslärare för ett språk.

 107. ”Vad är en betydande andel tolkar/hemspråkslärare? I en normalstor stad är det oftast endast 1-3 personer som är hemspråkslärare för ett språk.”

  Kalle:
  Du räknar på ett konstigt sätt (utan källhänvisning) för att få siffran att låg ut. Vad är ”en normalstor stad” exakt? Hur många finns det i storstäderna där kanske halva invandrarbefolkningen bor? Även om det du säger vore korrekt måste du multiplicera med hundratals orter och dussintals språk.
  Här är vad folkpartiet skriver:

  ”I Örebro kommun med ungefär 150 nationaliteter t e x får närmare 2 400 barn och unga någon form av stöd eller undervisning i sitt modersmål. I skolorna i Örebro talas nära 80 olika språk – utöver svenskan. Det finns tusentals modersmålslärare i hela den svenska skolan.”

  En google-sökning visar att det jobbar ca 6000 tolkar i Sverige. Jag har ingen aning hur många som jobbar med andra integrationsprojekt, kulturföreningar, AMS-åtgärder etc. men det rör sig om tiotusentals.

  För att sätta siffrorna i sammanhang fanns 2011 drygt 40.000 invandrare från Afrika och 170.000 invandrare från Asien som förvärvsarbetade.

  När Erik Ullenhag säger att 700.000 invandare jobbar så berättar han inte att det huvudsakligen rör sig om nordiska och Europeiska invandrare.

  Jag tycker att det är intressanta spelregler att jag måste backa upp allt jag säger med exakt statistik, medan ni bara kan kasta påståenden ur er, som att få jobbar som tolkar och hemspråkslärare. Hade du haft mer verklighetsinsikt hade du insett att det är korrekt när jag berättar att en betydande andel av de t.ex. ca 25% Somalier och Afganska invandare i arbetsför ålder som överhuvudtaget jobbar arbetar med olika integrationsrelaterade, skattefinansierade verksamheter.

  Jag hade gärna gett dig ännu mer detaljerade siffror, men regeringen och olika tankesmedjor har inte varit intresserade av att räkna ut och kommunicera hur stor del av utomeuropeiska invandrares jobb är i AMS/integrationsprojekt/tolkar/hemspråkslärare.

 108. Bra att du fokuserar på det viktiga Kalle, visar på empati för våldsoffer. Det är kanske intressant för dig att veta att incidensens av självmord bland flera invandrargrupper är högre i Sverige än i invandrares hemländer.

Leave a Reply