Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi

När invandringens kostnader diskuteras är det viktigt att hålla i minnet att “invandring” inte är ett enhetligt fenomen. Invandring av välutbildade experter från Japan är lönsamt medan lågutbildad anhöriginvandring från Afghanistan är en förlustaffär. De analyser av invandringens kostnader i Sverige som har gjorts hitintills har dock inte räknat på detta separat. När man slår ihop den lönsamma arbetskraftsinvandringen från rika länder med den kostsamma flykting- och anhöriginvandringen från fattiga länder så underskattas de negativa konsekvenserna av flykting- och anhöriginvandringen.

SCB har en relativt ny databas som redovisar siffror uppdelat på olika typer av invandrare. Samtliga siffror är för år 2011, och om inget annat anges för de i arbetsför ålder (20-64). För varje utfall redovisas siffran för svenskfödda samt för flykting- och anhöriginvandrare, kategorin SCB kallar ”skyddsbehövande och deras anhöriga”. Notera att siffrorna inte bara gäller nyanlända flyktingar, utan alla utrikes födda som befann sig i landet 2011 och ursprungligen flyttade till Sverige som flykting eller anhörig till en flykting. SCB anger inte exakta siffror i databasen, men gruppen ”skyddsbehövande och deras anhöriga” utgör ungefär hälften av invandrarna från utanför Europa.

Andel som förvärvsarbetar:

Svenskfödda: 82%

Flykting- och anhöriginvandrare: 54%

 

Andel av högskoleutbildade sysselsatta med högkvalificerade jobb:

Svenskfödda: 70.7%

Flykting- och anhöriginvandrare: 46.7%

 

Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program:

Svenskfödda: 7.5%

Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%

 

Ohälsotalet (sjukdagar per år):

Svenskfödda: 27

Flykting- och anhöriginvandrare: 32

 

Andel som erhåller olika former av socialbidrag:

Svenskfödda: 2.6%

Flykting- och anhöriginvandrare: 26.3%

 

Andel av de som gått ut grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet:

Svenskfödda: 9.8%

Flykting- och anhöriginvandrare: 43.9%

 

Andel personer 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar:

Svenskfödda: 15.2%

Flykting- och anhöriginvandrare: 40.9%

 

De som kom till Sverige som flykting- och anhöriginvandrare har i snitt fler ekonomiska och sociala problem än svenskfödda. (Svenskfödda inkluderar andra generationens invandrare, vilket innebär att gapet mellan de med svensk ursprung och flyktingar är större än siffrorna ovan tyder på.)

Flykting och anhöriginvandring har lett till fler som inte arbetar, fler som har lågkvalificerade jobb, fler fattiga, fler sjukskrivna, fler som är beroende av bidrag och fler som har stora problem i skolan. Inget av detta gynnar ekonomin. Ekonomiskt välstånd baseras på hög produktivitet och stor arbetsutbud per invånare, inte på att importera fattigdom och sociala problem från andra länder.

Ingen skulle för få sig att det är bra ekonomiskt politik att Sverige ska stänga ned grundskolor så att andelen som saknar behörighet till gymnasiet ökar. Att öka andelen obehörighet genom invandring hyllas däremot, trots att sluteffekten på arbetskraftens utbildning är detsamma som att stänga ned skolor.

Det har under det senaste decenniet har det dock skett en ideologisk radikalisering av Sveriges mediala och politiska etablissemang, framförallt bland liberaler. Trots att den ekonomiska statistiken överlag inte har förbättrats så har merparten av det borgerliga etablissemanget accepterat de rödgrönas teori om att invandringspolitiken i själva verket är lönsamt. Detta inkluderar regeringen Reinfeldt, tankesmedjor som Timbro/Migro/Fores och alltmer de sista högerbastionerna såsom Svenska Dagbladets ledarsida. Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet.

Man kan dock inte på lång sikt dekonstruera bort verkligheten genom willfull ignorance och grupptryck på twitter. Borgerlighetens intellektuella kollaps i migrationsfrågor kommer inte att sluta väl, vare sig för Sverige eller för borgerligheten själva.

P.S

Jag har efter tipps från en vän bestämt mig för att stänga ned kommentatorsektionen. Det blir dels en massa arga personangrepp på mig, dels måste jag lägga tid på att moderera kommentarer av Sverigedemokrater. Medias märkliga regel är ju att jag är ansvarig för det andra skriver om de skriver kommentarer på min blogg, och jag vill inte behöva ta ansvar för andras åsikter. Kommentarernas främsta syfte är att folk ska kunna meddela mig om något jag skrivit innehåller faktafel eller är oklart. Det kan läsare framöver göra genom email.

50 thoughts on “Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi

 1. Att flyktinginvandringen (inkl anhöriga) inte har samma produktivitet som övriga invandrare har ekonomerna känt till mycket länge. Jag vill minnas att Assar Lindbeck yttrade sig kritiskt för inte så länge sedan. Men opinionsbildningen har styrts från annat håll, av någon anledning den mera extrema vänstern. Därefter har tydligen dess åsikter spritt sig.

  Intressant att notera att siffrorna för otillräcklig behörighet till gymnasiet domineras av FoAI som till 44 procent inte är behöriga. Det är också denna grupp som Löfven ska se till att kommer in i gymnasiet och fullföljer till examen. Hur ska det gå till? Vem tänker fråga S vilka åtgärder de planerar?
  /DNg

 2. Pingback: Attentatmanden gjorde sin pligt som muslim « Snaphanen

 3. Tack för siffrorna Tino.
  Man önskar att fler och fler svenskar kunde börja sätta sig in i den verklighet vi faktiskt alla har inpå livet, och att de kunde förstå att det finns alternativa informationskanaler som påvisar det ohållbara vad gäller svensk invandringspolitik. Det som vi alla i eller runt omkring storstäderna idag upplever, kommer att drabba hela Sverige. Det har det väl förresten redan gjort eftersom vård, skola, äldre- och barnomsorg blir sämre och sämre för att alltmer av skattemedlen går åt till att betala för den absurda invandringspolitikens efterverkningar.

 4. Detta är en bra artikel, men den skiljer inte mellan invandrare/ flyktingar och deras anhöringar som kom fr o m 50 – , 60, 70, 80 . talen och framåt och de som kommit till Sverige de senaste åren. Situationen på arbetsmarknaden är ju annorlunde och många arbetstillfällen koncentreras till Storstockholm.

 5. Känns som att du är en av de få förnuftiga som kan komma till tals. I stort sett hela det politiska etablissemanget, med Reinfeldt i spetsen, säger att nuvarande flyktinginvandrings kommer att göra Sverige till en vinnare. Detsamma gäller den stora majoriteten av media. Detta trots att vi håller på att klyva landet. Vad är det som gör att ingen vågar säga det självklara, dvs att ett lands politik måste vara hållbar på sikt? Är det bara feghet?

 6. Tino, jag är nyfiken på din åsikt som expert. Jag har en teori. Som vi vet så har svensk industri flyttat ut, till Kina, Indien, Brasilien och ett antal andra länder med lägre industrilöner än i Sverige. I samtliga tre av dessa jättar har minimilönen ökat de senaste femton åren.

  Jag tror att den outtalade agendan hos borgerliga intellektuella är uppdelad i två steg och att målet med den är att få den industri som finns kvar i Sverige stanna och eventuellt locka tillbaka externa investorer på sikt.

  1. Skapa en fattig klass – massinvandring av outbildad arbetskraft
  2. Lönedumpa industrilöner – skapa arbetstillfällen för de nya fattiga

  När de svenska industrilönerna sedan konvergerar, vilket kanske kan ske om 20-30 år ( http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/kinas-loneokningar-andrar-spelplanen_7194549.svd ) allt eftersom kineserna får mer och mer köpkraft, så kan Sverige locka tillbaka industri till landet?

 7. Hej Tino. tack før dina artiklar och at du førsøker hjælpa Sverige.
  LIte synpunkter på statitstiken: Sakførhållanden ær betydligt værre æn statistiken visar. I viss invandrargrupper er øver hælften førtispensionerade, dessa ræknas bort från arbetsløshetsstatistiken. Uppskattningsvis bør du lægga in cirka 200.000 førtidspensionerade invandrare, kanske betydligt fler, de har flyttats från statistiken till førtidspensjonering på samma sætt socialdemokraterna på 90-talet anvænde førtidspensionering for at få bættre arbetsløshetssiffror. Sverige står ær redan i en katastrofssituation som redan svaga grupper, som eldre får betala.
  mvh
  Dr. Jackson

 8. Timo!

  Vi har nu parallella samhällen. De som läser denna artikel gör det därför att Avpixlat refererar den. För deras läsare innehåller den egentligen inget nytt. För de som flitigt följer MSM så finner denna sakliga information inte fram. Vi har alltså fått den paradoxala situationen att de som traditionellt har varit bäst informerade har den mest orealistiska verklighetsbilden. Det är utomordentligt märkligt att alliansen mellan rättänkande journalister och politiker håller så väl. Ytterst få dissonanser tillåts komma fram. Men när de rättänkandes allians väl brister får vi troligen samma situation som efter murens fall. De troende socialisterna tog inte aktivt avstånd från sin förvillelse utan går in på nya områden där man kan “ha rätt”. För vänstermänniskorna var (och är) det miljöfrågorna som blivit den nya tron. Vad “antirasisternas” nya engagemang blir, vet vi inte.

  Läste f.ö. i The Economist att David Cameron kommer att göra minskad immigration till ett av de ämnen som skall ge honom seger i nästa parlamentsval. Han är alltså enligt etablerade svenska värderinga rasist. Sverige är extremt!

  Gösta Oscarsson

 9. Inkompetensen hos våra räknande politiker är skrämmande och det spelar ingen roll om den som räknar är Blå eller Röd de räknar inte som vi vanliga svenskar som måste vända på varenda krona för att överleva .
  Dags för förändringar inom den svenska mattematiken när det gäller våra
  ( förtroende valda ) . För det har de ju glömt att det är ju just det de är av SVENSKA Folket .

 10. Pingback: Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi | Petterssons gör skillnad

 11. Problemet är emellertid, att så länge socialliberaler, progressiva socialdemokrater, postmarxister eller för all del korsbefruktningar mellan dessa ideologiska positioner sätter agendan, kommer det inte att ske någon märkbar förändring när det gäller kärnfrågan: invandringens karaktär och kvantitet i förhållande till tidsramar. I stället kommer man fortsatta att tala om “utmaningar”, och ett socialliberalt försök till lösning är att med hjälp av diverse integrationsprojekt och affirmative action för de svagpresterande grupperna, på bekostnad av en icke obetydlig andel infödda svenskar, försöka snygga till siffrorna. Det finns därmed inget konkret slut på deras förhållningssätt och strategier eftersom man hela tiden kan hänvisa till “utmaningar” och försök till positiva förändringar när den här typen av siffror redovisas.

  Jag vet att du vill att t.ex. Moderaterna och Svenska Dagbladet ska ta sitt förnuft till fånga, men det kommer dessvärre inte att hända. Endast märkbara hegemoniska förändringar i rikspolitik och media, parallellt med smärre paradigmskiften när det gäller frågor som rör t.ex. demografi, migration, välfärd och globalisering, kommer att kunna ändra på detta.

 12. Frågan är -varför- denna intellektuella kollaps till synes har drabbat (nästan) alla läger bland våra folkvalda, oavsett färgtillhörighet. Vilka incitament kan man egentligen ha för att så kategoriskt avfärda ekonomiska teorier, ekonomisk forskning, och vanligt rationellt tänkande? Bedrivs det ett maktspel med sin egen dolda agenda? Tävling i “politisk korrekthet”, eller vad? En sak kan man vara säker på, politikerna bedriver inte sin politik som ett uttryck av “medmänsklighet” eller altruism i ett utilitaristisk syfte, tyvärr. Så länge det är någon annan som “betalar” så är det bara att tuta och köra, typ.

  Det hade varit intressant att se en “root-cause”-analys om hur det kommer sig att dessa siffror ser ut som de gör. Finns det en given orsak eller finns det andra mer subtila orsaker man inte ser initialt? Den allmänt vedertagna uppfattningen är ju som sagt en icke-hanterbar importvolym av outbildad, icke-produktiv arbetskraft med fundamentalt annorlunda bakgrund än den inhemska populationen etc. Men det går ju bevisligen att utbilda sig, lära sig svenska, skaffa ett jobb, öka sin produktivitet osv – om man har tillräckliga medel, ambition och incitament för detta. Så det bör finnas en större förklaringsmodell.

  Om man hade justerat parametern “importvolym” till en mer hanterbar nivå, hade siffrorna sett annorlunda ut tro?

  Vilka ytterligare faktorer påverkar indirekt det faktum att denna grupp människor “by-default” hamnar i den dåliga änden av statistiken?

  Kulturella/religiösa aspekter: typ; man förväntas knäböja 5 gånger om dagen och blir därför direkt olämplig på flertalet västerländska institutioner. Försvårande av rationellt tänkande orsakad av ett dogmatiskt förhållningssätt till verkligheten? Icke-sekulariserad “uppfostran” och obenägenhet att anamma en västerländsk livsåskådning?

  Sociologiska orsaker: typ; varför utbilda sig, jobba, tjäna pengar, anamma svenska seder/traditioner om man inte behöver? Välfärdssamhälle som förser en med pengar och bostad – check. Klara sig med bara sitt egna språk – check. vi bor med landsmän, tolk och liknande erbjuds vid de institutioner som kräver verbal kommunikation.

  Psykosociala orsaker?

  Troligen en combo av flera saker. Orsakssammanhang i verkligheten är ibland väldigt tydliga, men har ju visat sig kunna vara mer komplexa än vad som initialt antas. Personligen gillar jag att tillskriva merparten av problemen på makthavare, oavsett geografisk position eller maktposition.

  Vad krävs för att man ska kunna vända den negativa trenden?

  Tack för en intressant blogg!

  Mvh
  Johan

 13. Jag vill bara säga att det är så oerhört uppfriskande att se människor som dig Tino, som står upp för fakta och inte räds basunera ut den bistra sanningen. Jag tror dock tyvärr det kommer bli MYCKET värre innan det blir bättre….
  Önskar dig all fortsatt lycka !

 14. Imponerande.

  Tar av mig hatten för en vetenskapsman som inte backar för sanningen.

 15. Kommentarer:

  1. De som jobbar deltid definieras som förvärvsarbetande, så länge de tjänar mer än ett basbelopp per år (runt 50.000 kr). I teorin ska de i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte inkluderas som förvärvsarbetande. Dock så inkluderas i praktiken en del som har programjobb. Detta kan till exempel gälla de som jobbar i invandrarföreningar, i kulturprojekt och dylik. Även den icke obetydliga grupp invandrare som jobbar i integrations-relaterade offentliga jobb som tolkar och hemspråkslärare inkluderas som förvärvsarbetande.

  2. Här finns även SCB-siffror för förvärvsarbete per invandringsland så man kan se bättre (åldrarna 25-64, medan siffrorna ovan är för 20-64). Svenskfödda inkluderar återigen andra generationens invandrare. För att få siffran för svenskfödda med svenskt ursprung så bör man lägga till ca 2 procentenheter.
  http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337053.aspx

  Andel som förvärvsarbetar 2010 av de i åldrarna 25-64:
  Svenskfödda: 84 %

  Sydkorea: 76%
  Finland: 70%

  Andel som förvärvsarbetar bland de 11 största flyktingländerna:
  Chile: 69%
  f.d Jugoslaven: 63%
  Etiopien: 60%
  Iran: 57%
  Turkiet: 56%
  Syrien: 55%
  Eritrea: 52%
  Libanon : 51%
  Afghanistan: 41%
  Irak: 39%
  Somalia: 25%

  3. Som Dan Nordberg påpekat är andel som klara sig dåligt i skolan det mest oroväckande.

  Bland svenskfödda som gått högstadiet saknar 9.8% gymnasiebehörighet.
  Bland flykting och anhöriginvandrare som gått högstadiet saknar 43.9%.
  Ett annat sätt att räkna är att kolla på invandrare från utanför EU/Efta. Bland de och som gått högstadiet saknar 40.4% gymnasiebehörighet, en rejäl ökning från 1998. (Bland andra generationens invandrare från utanför Europa tycks andelen obehöriga vara knappt 20%.)

  Andel som tar högskoleexamen är idag ungefär 50% för de med svensk ursprung och ca 35% för andra generationens utomeuropeiska invandrare. Detta riskerar att leda till enorma konsekvenser för Sveriges ekonomi om några årtionden. Att att pressa ned arbetskraftens genomsnittliga humankapital än det annars skulle ha varit är knappast bra för tillväxten.

  En annan siffra är att 19.7% av de med svensk ursprung inte fullföljer gymnasiestudier efter 4 år inskrivna, jämfört med 41.6% bland de med utländsk bakgrund.
  http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0201/_Portal_juni_2013/Utbildning_och_forskning_Publ_130604.xls

  4. Dan Nordling säger också att nationalekonomer redan vet att flykting och anhöriginvandring minskar produktiviteten i ekonomin. Det är sant, men vad hjälper det när nationalekonomer håller kunskapen som en statshemlighet medan media, tankesmedjor och regeringen Reinfeldt ständigt upprepar att invandringspolitiken är bra för ekonomin?

  5. Johan frågar vad detta beror på. Den centrala förklaringen är att negativa fakta och bedömningar om invandring inte kommer till ytan, för att det anses vara ”rasism”. Rasism innebär att man ogillar andra folkgrupper. Media i Sverige har omdefinierat begreppet, idag betraktas alla argument för begränsad invandring och om invandringens negativa konsekvenser per definition som rasistiska.

  Man måste givetvis inte ogilla andra folkgrupper för att vilja ha begränsad invandring till ett litet land. Överväldigande majoritet av befolkningen vill ha begränsad invandring, utan att vara rasister. Men det är på ett sätt också naturligt att det har blivit så då många av de som argumenterar för begränsad invandring i Sverige faktiskt har varit främlingsfientliga, inte minst under 1980 och 1990-talet. Det är en self-reinforcing process: om det betraktas som misstänkt rasistiskt att lyfta fram negativa fakta om invandring så kommer till slut bara rasister att vara bredda att göra det.

  Den intellektuella kollapsen bland liberaler som SVDs ledarsida, Ullenhag och Timbro/Migro om invandringens ekonomiska konsekvenser är ett intressant fenomen. Jag misstänker att en viktig del av förklaringen är att nyliberaler i Sverige som diskuterar ekonomiska frågor idag sällan är ekonomer.

  Timbro har såvitt jag vet inga nationalekonomer. Timbros senaste föreslagna lösning på integrationsproblematiken är att förbjuda SCB och universiteten att föra statistik om utländsk bakgrund. http://www.dn.se/debatt/slopa-kollektiva-identiteter-i-den-officiella-statistiken/

  Man brukar inte observera liberala nationalekonomer som vill förbjuda statistik. Tove Lifendal är ingen nationalekonom, och tycks tro att det faktum att Sverige idag är ”Kunskapssamhälle[t]” är ett argument för fri invandring av lågutbildade.

  I stället för samhällsvetare som drivs av fakta och forskning har ungdomsförbundare som drivs av filosofiska och ideologiska axiom tagit över, inte sällan anhängare till Ayn Rand. Ayn Rand var heller ingen ekonom. Ayn Rands ekonomiska slutsatser bygger inte på nationalekonomisk analys, utan på att hon skrev en roman där hon utfick från filosofiska resonemang om rätt och fel och själv hittade på ekonomins regler.

  Ayn Rand sa när hon blev tillfrågad att liberaler av ideologiska skäl måste stödja fri invandring oavsett om invandring var bra för samhället eller inte. En Ayn-Rand kultist kommer inte fram till sina positioner om fri invandring på basis av en faktoranalys till att börja med, så det låter sig heller inte påverkas av fakta.

 16. Hemma hos mig är du alltid välkommen på en kopp kaffe (svensk, arabisk, eller varför inte Italiensk) oftast blir det en slät.

 17. Precis, man behöver inte ogilla ‘utlänningar’ för att vilja begränsa. Jag var en av dem som inte hade en aaaaaaaaning om hur illa statistiken ser ut. Det är bara hushållets ekonomi jag styr med järnhand men allmänbildning om allt möjligt och jobb inom problemlösning (där det ingår att identifiera problemen först ….), jag har inte annat än kunnat gå i taket över de siffror jag sett och hur sjuklövern hanterar detta med ord och tafflig ‘aktion’. Det är trösterikt att så pass många tunga namn beskriver exakt vad min magkänsla säger mig. Måste landet, eller delar av det, totalt köras i botten innan media och majoriteten av politikerna inser fakta? De har haft decennier på sig att fixa skola, jobb, integration osv. De har inte decennier till på sig.

 18. Pingback: Pengar och mjuka frågor | | birgitta-markinhuhta.net

 19. Tino.

  Hälften av dina inlägg handlar om invandring, trots att du själv menar att kostnaden för invandringen till Sverige är enbart runt en halv % av BNP. Varför går du igång så mycket på något som kostar så lite? Varför inte ägna lika mycket tid åt kostnaden för typ t.ex. Sveroks rollspelsföreningar och sjukvårdskostnaderna för olika grupper (typ överviktiga)?

  Jag börjar undra om du drivs av något som hänt under din uppväxt? Det är knappast en rationell analys av problemen i världen och Sverige som fått dig att ägna en sådan stor mängd tid åt denna i sammanhanget ganska marginella fråga. Som forskare borde du kanske ägna mer tid åt annat?

 20. Eva: För det första är det mer än en halv procent av årligt BNP, inte minst om man väger in en mängd indirekta och exkluderade utgiftsposter, till exempel kriminalpolitiska och arbetsmarknadsmässiga undanträngningsmekanismer – har du inte hängt med i de av OECD-rapporten efterföljande debatterna, och debattinläggen av Sanandaji och Jan Tullberg? För det andra är bland det mest sorgliga som finns när människor försöker patologisera debattörer – förstår du inte själv att din fråga om uppväxt är pinsam och enbart ett sätt sänka nivån på debatten?

  Det är, tvärtemot vad Troll-Eva säger, synnerligen rationellt att ifrågasätta den svenska invandringens karaktär, kvantitet och premisser – irrationellt vore att inte göra det när den sammantaget leder till negativa konsekvenser, inte bara nationalekonomiskt och fiskalt utan även kriminalpolitiskt, livskvalitetsmässigt, demografiskt, etcetera. (Den nationalekonomiska dimensionen är i min mening ändå underordnad viktigare samhällsföreteelser.)

  Det är därtill ett av de mest förljugna ämnena, både i rikspolitik och media, och det finns en enorm diskrepans mellan vad människor i gemen tycker privat respektive offentligt. Därför är det viktigt att belysa detta tills det sker förändringar, både i debatt och realpolitik, tills diskrepansen avsevärt minskar.

  Och för övrigt, vad säger då substantiell forskning om massinvandring och mångkulturalism, utöver det “rent ekonomiska”? Börja med att läs dessa alster:

  Paul E. Gottfried – Multiculturalism and the Politics of Guilt: Toward a Secular Theocracy (2002)

  A. Leigh. “Trust, inequality and ethnic heterogeneity.” (2008). The Economic Record, 82 (258), sidorna 268-280

  Robert Putnam – “E Pluribus Unum: Diversity and community in the twenty-first century” (2007)

  Byron M. Roth – The Perils of Diversity: Immigration and Human Nature (2010)

  Frank K. Salter (ed.) – Risky Transactions: Trust, Kinship, and Ethnicity (2002)

  Frank K. Salter (ed.) – Welfare, Ethnicity, and Altruism: New Findings and Evolutionary Theory (2004)

  Tatu Vanhanen – Ethnic Conflicts Explained by Ethnic Nepotism (1999)

 21. Apropå den svenska liberalismens/borgerlighetens syn på invandring, kan man jämföra med hur det ser ut i t.ex. USA. Inom den amerikanska libertarianismen finns det – utifrån vad jag kunnat notera – en stark underströmning som menar att de klassiskt liberala argumenten för fri invandring inte är tillämpliga i dagens välfärdsstater, utan förutsätter ett radikalt nyliberalt samhälle där de offentliga transfereringarna närmar sig noll. Det torde vara politiskt omöjligt – om ens önskvärt – att skapa ett sådant samhälle i dagens Sverige. Även att – som jag hört vissa liberaler göra – jämföra Sverige med länder som Kanada och Singapore (länder med relativt liberala regler för arbetskraftsinvandring) haltar en hel del. Det är ju en skillnad mellan att låta stora grupper lågutbildade ta del av tämligen generösa välfärdssystem, och att ta in kvalificerad arbetskraft.

  Därmed naturligtvis inte sagt att vi inte har något ansvar för att hjälpa människor på flykt från fattiga och instabila länder. Vi kan ju ha moraliska skäl att hjälpa någon, även om vi inte tjänar något på det. Inte minst har ju hela världssamfundet ett ansvar att göra det yttersta för att skapa stabila samhällsinstitutioner i världens mest eftersatta länder, för att därigenom få igång en gynnsam politisk och ekonomisk utveckling och på sikt minska flyktingtrycket.

 22. Jag har inte sagt att det är en halv % av BNP. Det är OECDs siffra, och OECDs säger själva att deras studie (för 27 länder samtidig, utan registerdata och med liten sample) är för grov och inte trumfar de nationella djupstudierna.

  Den enda djupstudien i Sverige är Ekberg, och han kom fram till 1.5-2% av BNP för ca en million invandrare år 2006. Jag tror att Ekberg underskattar kostnaden av två skälv: dels så antar han då han saknar data att kostnaden för offentlig service justerad för ålder är samma. Dock vet vi till exempel att invandrare går till läkaren mer och att barnen behöver mer resurser i skolan. Sen slår Ekberg ihop europeiska och icke-europeiska invandrare, vilket antagligen döljer kostnaden för den senare. Jag tror därför att kostnaderna i själva verket är högre än både OECD och Ekberg.

  Men även om kostnaden för statskassan bara vore 1.5-2% av BNP så är det viktigt av flera skäl, varav det viktigaste är att invandringen är ökande.

  Om man vill analysera fri invandring spelar det egentligen ingen roll om kostnaden idag är 0.57%, 1.5% eller 3% av BNP. Den siffran gäller nämligen *dagens* fortfarande begränsade befolkning av invandrare. Man måste multiplicera siffran med 30 eller 40 för att t.ex. räkna ut effekten av Centerpartiets förslag om fri invandring av tiotals miljoner människor.

  Denna uppenbara skillnad mellan invandringens kostnader och andra kostnadsposter begriper inte du av egen kraft, det är därför du ställde din fråga. Det är därför jag är tvungen att ständigt lägga tid och förklara uppenbarheter för er, i stället för att göra riktig forskning. Politisk korrekthet har gjort att er hjärna inte låter er analysera invandring på ett logiskt sätt på egen hand. Detta på grund av det fenomen Orwell kallade Crimestop.:

  “Crimestop means the faculty of stopping short, as though by instinct, at the threshold of any dangerous thought. It includes the power of not grasping analogies, of failing to perceive logical errors, of misunderstanding the simplest arguments if they are inimical to Ingsoc, and of being bored or repelled by any train of thought which is capable of leading in a heretical direction. Crimestop, in short, means protective stupidity.”

  Att jag skriver om invandringens kostnader är i svar mot svensk media, tankesmedjor som Timbro/Migro och politiker som Ullenhag, Malmström och Reinfeldt. De upprepar ständigt tvärtemot vad forskningen visar att invandring är vinstaffär. Jag och ett handfull andra är tvungna att svara när etablissemangen ljuger om en fråga som DE uppenbarligen tycker är viktigt.

  Har du frågat Johan Norberg och Erik Ullenhag vad det var i deras barndom som gjorde att de känner sig tvungna att ljuga och säga att invandringen är en vinstaffär? Du föredrar att de ska upprepa invandring=vinst som en mantra, men blir provocerad av att jag påpekar att de har fel, trots att du inte kan visa i sak att de har rätt.

  Utöver invandringens direkta kostnader för statskassan finns det ett flertal andra konsekvenser för samhället. Vissa är positiva, men de flesta negativa. Förra gången gjorde jag en lista:

  ” 1. Invandrare står idag för runt hälften av våldsbrott. Det har enorma kostander för samhället i både direkt och i indirekt i term av livskvalitet, troligen tiotals miljarder. Människor uppskattar inte brottslighet.

  2. De områden som får en hög andel utomeuropeiska invandrare som Husby, Rosengård och Tensta är inte åtrovärda, vare sig för svenskar eller andra invandrare. Markpriserna är oerhörd mycket lägre än omgivningen. Det tyder på att negativa sociala externaliteter.

  3. Invandring tycks sammanhänga med lägre grad av tillit. Tillit är dels bra för livskvalitet, men även en viktig ekonomisk faktor.

  4. Invandring av lågutbildade *sänker* innovation per capita och entreprenörskap per capita. Dessutom sänkt BNP per capita.

  Tvärtemot vad folk tror så är invandrare underrepresenterade som grundare av tillväxtföretag. Invandrare är 15% av befolkningen, men enligt tillväxtverket endast 10% av företagare med minst tio anställda. Låg och medelutbildade invandrare och är troligen också underrepresenterade som forskare. (jag har inte siffror på det, ska försöka leta upp).

  Vad många inte tycks inse är att välstånd beror på innovation per capita, entreprenörskap per capita, BNP per capita, inte total BNP. Indien är inte mer innovativ än Schweiz trots att de har fler forskare, för att värdet av innovationen späds ut över fler.

  5. Invandring ökar inkomstojämnlikheten, ett stort problem enligt många.

  6. Invandring av lågutbildade tränger enligt meta-analys av studier ut jobb för arbetare i landet (främst för andra invandrare) och sänker lönerna.

  7. Invandring tenderar att försvåra skolans problem. Svenska barn i klasser dit många invandrare flyttar får sänkt skolresultat, kanske till följd av stök och att resurser går till de mest störst problem. ”

  Invandring är en extremt bred fenomen. När man ändrar befolkningssammansättning så händer inte bara en sak i ekonomin, nästan allt påverkas.

  Du tycks ständigt vilja byta ämne från den substantiv frågan till min person. Lär dig att fokusera på sakfrågan i stället för att återigen svamla om min barndom.

 23. ”Inom den amerikanska libertarianismen finns det – utifrån vad jag kunnat notera – en stark underströmning som menar att de klassiskt liberala argumenten för fri invandring inte är tillämpliga i dagens välfärdsstater, utan förutsätter ett radikalt nyliberalt samhälle där de offentliga transfereringarna närmar sig noll. Det torde vara politiskt omöjligt – om ens önskvärt – att skapa ett sådant samhälle i dagens Sverige.”

  Det är även ett idiotiskt argument i USA. Att avskaffa välfärdsstaten är inget man kan ”anta” som del av argumentation. Hur stor välfärdsstaten är bestäms av väljare. Om man gör invandrare från fattiga länder till politiskt majoritet genom fri invandring så är de invandrarna som bestämmer hur stor välfärdsstaten är, inte Bryan Caplan. Invandrare stödjer starkt välfärdsstaten både i Sverige och i USA. Därför är argumentet ” inför fri invandring och avskaffa välfärdsstaten” ologiskt. Detta har jag påpekat för libertarianer i flera år, och de har aldrig erbjudit mig ett svar.

  Man kan på samma sätt inte säga: “men avskaffa rösträtten för invandrare då”. Förutom att det vore ett odemokratiskt mardrömssamhälle så är det inte tidskonsistent att göra invandrare till överväldigande majoritet av befolkningen, och sen förvägra de rösträtt.

 24. Du svarade inte på min fråga. Även om invandring skulle kosta 5% av BNP (men å andra sidan förbättra de flesta invandrarnas välfärd rejält), varför skulle det vara en så big deal att alla dina inlägg måste handla om detta? Ifrågasätter du aldrig grunden för dina prioriteringar?

  Och varför ägna så mycket tid åt ett förslag från ett parti som knappt kommer in i riksdagen?

 25. Eva: nej, C kommer kanske inte in i riksdagen, vilket inte betyder att deras invandringpolitik inte har inflytande i samhället i övrigt, inte minst tack vare Miljöpartiet, V, och delar av den övriga Alliansen. De flesta människor i Sverige förespråkar dock inte “fri invandring”, men liksom i det träffande citatet från Orwell, så är det samtidigt få som drar några slutsatser utifrån vad det innebär, att de faktiskt då står för en reglerad invandring.

  Därför är alltså diskussionen viktig, och att så gott det går försöka klargöra invandringens effekter på ett samhälle.

  Jag är övertygad om att Tino, liksom säkert du också gör Eva, tänker över sina prioriteringar. Det du tycks ogilla är att Tino har en annan prioritering än vad du har. Om du ogillar en annan människas prioriteringar så bör du ha rätt mycket på fötterna om du väljer att gå in och kritisera den andra människans prioriteringar. Som du nu uppträder så använder du dig enbart av enklast möjliga härskarteknik, vilket säger mer om dig än om Tino.

 26. Amen till allt Tino skrev den 8:e.

  Invandrare som grupp ligger risigare till i statistiken, men i synnerhet vissa områden av globen förser oss med folk som är kraftigt överrepresenterade inom just allt som anses ‘problematiskt’ utom möjligen alkoholrelaterade problem. Det enda och då menar jag det enda som kommer fram som positivt då diskussioner blir gjuplodande är att vi ju får nya maträtter! Vilket motargumenteras med att kolla vad det poppat upp Sushi-restauranger. Var är alla japanerna som ‘måste’ ha infört detta? Nästa argument som följer som ett brev på posten är ju “vi hade inte haft Zlatan utan invandring!!!”. (Inte Tino heller, men det är ytterst ytterst få som inte vill ha någon invandring överhuvudtaget)

  Det är precis allt invandrarvurmarna har att komma med, förutom ja .. följa internationella avtal. Vilket i sin tur har givna motargument. Följdargumentet då är “andra länder borde ta större ansvar”.

  Det är en otrolig rundgång i dessa diskussioner mellan å ena sidan, i mitt tycke, rationellt tänkande och på andra sidan de som baserar sina åsikter på mer känslor än fakta. De som borde debattera detta fullt ut i timtal live på TV, det är politiker och media och visa svenska folket vilka fakta som finns. Jag t.ex är väldigt intresserad av en förklaring till varför det behövs så mycket ny arbetskraft då arbetslösheten är så pass hög? Mig veterligt är det också den debattfråga som aldrig politiker benar ut fullständigt. “nästa pensionsboom = arbetskraftsbrist”, “rädda välfärden” har sina lika givna motargument och aldrig någonsin får man se politikerna visa sina kort, hur de resonerar hela vägen. Mitt i alltihopa ska även högre pensionsålder “rädda välfärden”..

  The never ending story …

 27. Wops. Det sista stycket trodde jag att jag hade raderat. Jo, de som är nyfikna säger att det svenska upplägget låter trevligt men är väl naivt och vad gör man för att det ska kunna fungera? :)

 28. Hej Tino, jag uppskattar verkligen dina stringenta, faktaspäckade inlägg. Jag tänkte kommentera följande stycke om det du menar är libertarianer inkonsekventa argument (jag menar att det är konsekvent, utan att nödvändigtvis hålla med i sak):

  “Det är även ett idiotiskt argument i USA. Att avskaffa välfärdsstaten är inget man kan ”anta” som del av argumentation. Hur stor välfärdsstaten är bestäms av väljare. Om man gör invandrare från fattiga länder till politiskt majoritet genom fri invandring så är de invandrarna som bestämmer hur stor välfärdsstaten är, inte Bryan Caplan. Invandrare stödjer starkt välfärdsstaten både i Sverige och i USA. Därför är argumentet ” inför fri invandring och avskaffa välfärdsstaten” ologiskt. Detta har jag påpekat för libertarianer i flera år, och de har aldrig erbjudit mig ett svar.”

  Detta förutsätter att libertarianer ser parlamentarisk demokrati som ett intrinsikalt värde överordnat frihet från tvång. Om du ser till i synnerhet radikala amerikanska libertarianer som Ludwig Von Mises Institute, Lew Rockwell (t.o.m Ron Paul har uttalat sig i kritiska ordalag om “mass-democracy”) osv. så menar de att människor har en absolut rätt till sin egendom, vilket gör att tvångsomfördelning av resurser, vilket välfärdsstaten förutsätter, är illegitimt – även om en majoritet röstar igenom denna omfördelning i allmänna val så menar de att det inte tillerkänner handlingen legitimitet. De talar ofta i kritiska ordalag om “mass-democracy” som ett slags majoritetstyranni, och en vanlig analogi är att det är att likställa med ett gatugäng som övermannar och rånar en enskild individ. Nu tycker jag själv att det haltar och är en något autistisk liknelse, men det är ofta så de resonerar.

  Libertarianer är inte dogmatiska utilitarister och precis som du i dina inlägg om invandring argumenterat för att äganderätten inom nationen är överordnad nyttomaximerande för flest människor (hade 10 miljoner flyttat till Sverige från tredje världen hade ju deras levnadstandard ökat som ett resultat av omfördelning från existerande medborgare till nya invånare) så menar libertarianer att människor inte heller inom nationen inte har rätt till andras privata egendom och att tvångs-expropriering av privat egendom via omröstning inte tillerkänner den tvångsmässiga omfördelningen legitimitet.

  Det är självfallet inte särskilt konstigt att man inte tar den libertarianska implicit demokratikritiska aspekten i åtanke (som alltså skänker argumentet konsekvens utan att för den sakens skull göra det realpolitiskt genomförbart) då vi ser det som en självklarhet att vara för demokrati. Libertarianer är dock inte alltid det.

 29. “Libertarianer är inte dogmatiska utilitarister och precis som du i dina inlägg om invandring argumenterat för att äganderätten inom nationen är överordnad nyttomaximerande för flest människor (hade 10 miljoner flyttat till Sverige från tredje världen hade ju deras levnadstandard ökat som ett resultat av omfördelning från existerande medborgare till nya invånare) så menar libertarianer att människor inte heller inom nationen inte har rätt till andras privata egendom och att tvångs-expropriering av privat egendom via omröstning inte tillerkänner den tvångsmässiga omfördelningen legitimitet.”

  Fast det är ej nyttomaximerande att t.ex. låta miljoner människor från u-länder immigrera till Sverige eftersom det är ur ett global-utilitaristiskt perspektiv leder till mer nytta och goda konsekvenser (ökad basbehovsmässig lycka och minskat basbehovsmässigt lidande) att hjälpa utsatta människor på plats i deras respektive närområde – fler individer får dessa tillfredsställda i relation till om mängd resurser spenderas på immigration till Sverige och den övriga rika världen, och det är själva stommen i (global) utilitarism.

 30. “Libertarianer är inte dogmatiska utilitarister och precis som du i dina inlägg om invandring argumenterat för att äganderätten inom nationen är överordnad nyttomaximerande för flest människor (hade 10 miljoner flyttat till Sverige från tredje världen hade ju deras levnadstandard ökat som ett resultat av omfördelning från existerande medborgare till nya invånare) så menar libertarianer att människor inte heller inom nationen inte har rätt till andras privata egendom och att tvångs-expropriering av privat egendom via omröstning inte tillerkänner den tvångsmässiga omfördelningen legitimitet.”

  Fast det är ej nyttomaximerande att t.ex. låta tio miljoner människor från u-länder immigrera till Sverige, och detta eftersom det ur ett globalutilitaristiskt perspektiv leder till mer nytta och bättre konsekvenser (ökad allokerad basbehovsmässig lycka och minskat allokerat basbehovsmässigt lidande) att hjälpa utsatta människor på plats i deras respektive närområde – fler individer får dessa tillfredsställda i relation till om samma mängd resurser spenderas på immigration till Sverige eller för den delen någon annanstans i den övriga rika världen.

 31. Tack Tino! Din blogg är som en uppfriskande oas i den sterila pk-öknen. Jag uppskattar verkligen att läsa dina klarsynta inlägg. De ger mig mycket kunskap och argument till mina diskussioner med oliktänkande.
  Hoppas du vill fortsätta att sprida upplysning här i landet. Du behövs!

 32. Eva!
  Dina insinuationer om Tinos uppväxt är oerhört tarvliga. Det säger mest om dig själv!

 33. Swedish Dissident:

  Du har självfallet rätt i att man kan nå fler människor via hjälpinsatser där utsatta människor befinner sig jämfört med kostsam migration till den rika världen, det jag var ute efter var att människor har rätt att disponera sin egendom efter egna önskemål och ett hypotetiskt scenario där 10 miljoner okvalificerade invandrare från tredje världen vill in till Sverige kommer öka deras levnadsstandard på bekostnad av de numerärt underlägsna ägarna (svenska medborgare). Även om man menar att utilitarism är överordnat privat äganderätt så vore det så klart rimligare att förorda hjälp i närområdet snarare än invandring som en lösning på tredje världens problem (något som utöver att vara en utopisk omöjlighet skulle resultera i mycket destruktiva effekter). De flesta (förutom fri invandring-förespråkare) skulle mena på att Sverige har rätt att exkludera dessa människor trots att det är fler numerärt som gynnas vs. missgynnas, detta då Sverige ägs gemensamt av sina medborgare vilket ger de rätt att bestämma vilka som får komma hit.

  Däremot är det inte alls lika många som skulle mena att omfördelning skulle vara oacceptabel om den istället ägde rum inom nationen – även om det sker mot den enskilda individens vilja – förutsatt att fler är för än emot (något som fastställs via allmänna val). Detta är förvisso naturligt då människor inom en nationalstat är sammanknutna med varandra på ett annat sätt jämfört med människor mellan olika delar av världen, och att en välfärdsstat (om man nu anser en sådan vara önskvärd) behöver grunda sig på nationell gemenskap, dels då det rör sig om ett begränsat antal som kan producera tillräckligt för att upprätthålla den i förhållande till välfärdskonsumenterna, dels för att stödet för välfärdsstaten minskar när det sociala kapitalet blir lägre (exempelvis genom massinvandring som saknar folkligt stöd).

  Libertarianer hävdar dock att välfärdsstaten är moraliskt illegitim då den bygger på tvångsmässig omfördelning av privat egendom. Att en majoritet röstar för inskränkning av minoritetens rätt till liv och egendom gör inte handlingen legitim, libertarianer brukar benämna detta “majoritetstyranni”.

 34. “Däremot är det inte alls lika många som skulle mena att omfördelning skulle vara oacceptabel om den istället ägde rum inom nationen – även om det sker mot den enskilda individens vilja – förutsatt att fler är för än emot (något som fastställs via allmänna val). Detta är förvisso naturligt då människor inom en nationalstat är sammanknutna med varandra på ett annat sätt jämfört med människor mellan olika delar av världen, och att en välfärdsstat (om man nu anser en sådan vara önskvärd) behöver grunda sig på nationell gemenskap, dels då det rör sig om ett begränsat antal som kan producera tillräckligt för att upprätthålla den i förhållande till välfärdskonsumenterna, dels för att stödet för välfärdsstaten minskar när det sociala kapitalet blir lägre (exempelvis genom massinvandring som saknar folkligt stöd).”

  Instämmer. Det man kan kalla inomstatlig eller nationell utilitarism är mycket mer rimligt och realistiskt än globalutilitarism, men även det förra måste vägas mot äganderätt och andra faktorer. Då jag förordar blandetik, och lagar och praxis som motsvarar detta, anser jag dock att en sådan rättighetsetisk/konsekvensetisk kompromiss inte är motsägelsefull eller icke önskvärd, utan tvärtom fullt rimlig.

  Ps. Ber om ursäkta för det som liknar en dubbelpostning ovan, men jag behövde helt enkelt göra några korrigeringar, varför det blev då kommentarer på raken.

 35. Rättelse: två kommentarer, menar jag förstås – om bloggupphovsmannen har tid och lust kan han gärna få lov att korrigera dessa irriterande slarvfel från min sida.

 36. ”Du svarade inte på min fråga. Även om invandring skulle kosta 5% av BNP (men å andra sidan förbättra de flesta invandrarnas välfärd rejält), varför skulle det vara en så big deal att alla dina inlägg måste handla om detta? Ifrågasätter du aldrig grunden för dina prioriteringar?”

  Jag svarade på din fråga, oavsett om du accepterar svaret eller ej. Oavsett exakt belopp (Ej troligt att det kostar 5% av BNP. Invandrare är bara 15% av befolkningen, och mer än hälften har jobb, så 5% låter väl högt, i varje fall för första generationen) handlar det dock om x% av BNP nu, men som växer snabbt varje år i takt med att invandrare blir fler. Det finns idag ca 40% fler utrikes födda i Sverige än det gjorde tio år sedan. Det går snabbt. Så är det inte för de flest andra konstandsposter, att kostnaden inte bara växer med inflation, utan att mottagarna även blir en allt större andel av befolkningen.

  Flera viktiga samhällsfrågor som man lägger väldigt mycket tid på att diskutera drivs huvudsakligen eller till stor del av invandring. Exempel:

  Barnfattigdom (2/3 av fattiga barn har utländskt bakgrund enligt Rädda barnen)

  Ökning barnfattigdom (100% av ökning har drivits av invandring, barnfattigdom har sjunkit bland de med svensk ursprung men ökat överlag)

  Ungdomsarbetslöshet (uppskattningsvis hälften är första eller andra generation invandrare)

  Socialbidragsberoende (59% av socialbidrag gick till invandrare förra året)

  Problem i skolan (nästan 50% av de i lägsta decil i PISA har utländsk bakgrund)

  Långtidsarbetslöshet (43% är idag invandrare)

  Brottslighet (51% av de i Sverige med långa fängelsestraff är idag invandrare enligt The Economist, 76% av gängmedlemmar har utländsk bakgrund enligt forskare på Stockholms Universitet)

  Inkomstojämlikhet (en tredjedel av omdiskuterad ökning av ojämlikhet i Sverige som OECD nyligen pekade på drivs mekaniskt av invandring)

  Notera att invandring driver så mycket av sociala problem i Sverige trots att invandrare ännu bara är 15% av befolkningen. Hur mycket tid lägger media på de samhällsproblem jag listade upp ovan? Samtliga är omöjliga att förstå utan att ta in invandring. Invandring är utan jämförelse Sveriges idag viktigaste samhällsfenomen.

  I själva verket lägger jag alldeles för lite tid på att diskutera invandring, vilket beror på att jag har ett riktigt jobb att sköta vid sidan om.

 37. Men än viktigare, Eva, än att du inte förstår vad Tino skriver är att det inte spelar nån roll vad Tino har för motiv. Det han skriver är ju sant.

 38. “Dessa problem drabbar främst invandrarna själva. Och eftersom att de själva valt att komma hit så skulle de förmidligen haft det långt mycket värre om de stannade kvar i sina hemländer. Alltså har det skett en enorm välfärdshöjning för dessa människor, för en viss kostnad för det offentliga. Denna kostnad är helt rimlig. Att du retar dig så mycket på detta tyder på att du har något emot invandring i sig. Ingen saklig analys av läget motiverar att skriva hundra blogginlägg om detta ämne.”

  Ditt globalutilitaristiska resonemang håller inte – se vad jag skrev ovan angående migration från den fattiga världen till den rika världen, kontra att ordna hjälp i utsatta närområden. Själva strategin är alltså fel redan från början. Kan även passa på att nämna att förändrade nativitetsmönster är bland det viktigaste för många u-länder i nuläget, parallellt med andra konstruktiva processer. Det är ytterligare ett skäl till att migration som försök till lösning på fattigdomsproblem är dömt att misslyckas. För varje individ som räddas genom migration föds det ytterligare tio fattiga varje år. Det är ungefär som Sisyfos sten, förutom att privilegierad medelklass inte behöver göra jobbet eller ens ta ansvar för sina handlingar eftersom de använder sig av andras resurser och kan hänvisa till hur goda de är i sin meningslösa strävan mot en imaginär utopi.

  För det andra dräneras svenska nationella resurser genom denna typ av invandring, inte minst om de stora immigrationsströmmarna fortsätter år efter år. Man kan inte bara vifta bort detta med ett bekvämt “det drabbar mest invandrarna själva” eftersom dessa resurser tas från andra faktiska utgiftsposter, kopplade till välfärd för svenska medborgare. Det drabbar både infödda svenskar och utlandsfödda som befunnit sig en längre tid i landet, om än inte de allra mest välbärgade skikten i samhället. Problemen är både kortsiktiga och mer långsiktiga, och det är sammantaget inga försumbara utgifter.

  För det tredje skapar stora inkomstskillnader (etniskt) ressentiment och troligtvis ökad kriminalitet [1].

  För det fjärde – som är nära förknippat med det tredje – försämras sammanhållningen och det genomsnittliga humankapitalet i samhället på icke-triviala vis, vilket dessutom går bortom det “rent ekonomiska”. Konsekvenserna av din enbart basbehovsrelaterade laissez faire-strategi är omfattande inre slitningar, och jag skulle uppskatta om du läste artiklarna och böckerna som jag tipsade om i en tidigare kommentar.

  [1] Ellis, Lee. Walsh, Anthony. (2000). Criminology: A Global Perspective.

 39. “Dina argument är inte övertygande. Dagens invandring till Sverige har knappast ökat inkomstskillnaderna så mycket att det skapat några problem.”

  Tillräckligt för att det ska uppstå etno-ekonomiska skillnader mellan infödda svenskar och diverse invandrargrupper och utlandsfödda grupper, vilket i sin tur skapar grogrund för det man ganska objektivt kan kalla svenskfientlighet:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-krigar-mot-svenskar-med-ran/

  “Vilka är de ‘nationella resurser’ du talar om?”

  Nationella resurser syftar på fiskala (eller fiskaliska) resurser, som är en del av det totala nationella BNP, och i det här fallet de delar och andelar av dessa som spenderas på immigration; delar och andelar som i stället skulle kunna spenderas på andra områden.

  “Och på vilket sätt använder priviligierad medelklass av ‘andras resurser’? Vilka är ‘andra’ i detta sammanhang? Medelklassen betalar väl också skatt?”

  Det jag menar är förstås att de som ser sig som immigrationismens fanbärare tar sig friheten att omfördela betydligt större mängder resurser än de har rätt till via sina egna bidrag till statskassan. Detta görs dessutom och inte minst i kombination med lögner – invandring av det här slaget är, som bland andra Sanandaji har påvisat, en förlustaffär men sägs vara en vinstaffär. I slutändan kan man tala om förrädisk elit, snarare än att medel- och överklassen i gemen bidrar till detta. Det verkar som upplysta men är det ej. Dock kan “övre medelklass” och “överklass” klara sig ändå, oavsett om det är lönsamt eller inte, och oavsett om det är medvetna om förlusterna eller inte. Det är de mindre bemedlade som får ta smällarna.

  “Du borde nog kolla in Hans Roslings föreläsningar om barnafödande i utvecklingsländer. Men även om ditt argument stämde: Och? Det är bättre att hjälpa några människor ur misär än att inte hjälpa några alls.”

  Jag behöver inte titta på Hans Roslings förnumstiga föreläsningar när jag kan ta del av demografiska utvecklingsprocesser med hjälp av andra vederhäftiga instrument och data. Med det sagt känner jag förstås till hur det ser ut i tredje världen och vilka variationer som finns på nationsnivå. Men titta på exempelvis dessa siffror: http://www.myweku.com/wp-content/uploads/2011/11/popugrowing.png

  Dessa länder, och ett antal till, är de som gör immigrationism till en missriktad ideologi. Men den är också missriktad för att det, återigen, finns mer fruktbara strategier och förhållningssätt, varav dessa bland annat inbegriper förändrade nativitetsmönster.

  Quod erat demonstrandum.

 40. 1) Tack igen Tino för ett skarpsynt och mycket klargörande inlägg! Du är en, av flera, hjältar i svensk kontext.

  2) Ang. Evas olika inlägg ovan: Tino, spar på din energi i att respondera på denna typ av inlägg! Lägg istället din stora talang och energi (i den mån din tid, & ditt liv tillåter) på pedagogiska, och tydligt pinpointande inlägg ang. invandrings- och integrationsfrågor, som du alltså också gör. Ang. “Eva-typen”, man kommer ju till en punkt då all argumentation i världen inte kan få den andre (här: Eva. Dvs utifrån hur jag förstår diskursen, with all the respekt…) att ändra åsikt. Den typen av diskuterande med andra ord mycket energikrävande. Denna punkt kan beskrivas tex utifrån att personen ifråga INTE VILL förstå (eller med ovan Orwell citat du också givit ovan). Då behöver alltså personen snarare ge det hela tid att sjunka in, att emotionellt blir mottaglig för argumenten och förhållningsättet, för att i denna specifika fråga öppna sina ögon (typ så…). För att försöka hålla det på ett förnuftsbaserat plan försöker personen “greppa efter varje halmstrå” (inkl. framföra hypotetiska resonemang, utan grund i den verklighet alla lever, etc…).
  Eva skriver till Tino tex. “Dina argument är inte övertygande. Dagens invandring till Sverige har knappast ökat inkomstskillnaderna så mycket att det skapat några problem.” Med all respekt Eva, svaret är här istället, jo det har det visst! Hans (och andras) argument är här övertygande… Reflektera på vad Tino skrivit i de många tidigare inläggen också (som du ju hänvisar till), försök noggrannt att förstå innehållet här. Samma sak för de klarsynta kommentarer som “Swedish Dissident” skriver riktade gentemot dina argument. Svaret är alltså ja, “dagens invandring” HAR skapat stora sociala, ekonomiska problem i Sverige. Och fortsätter skapa. Fråga dig själv Eva, är du mottaglig inför att Tino’s perspektiv skulle KUNNA vara korrekt? Kan det möjligen vara så? Eller VILL du inte att det ska vara så, så pass mycket, att du stänger dina ögon för en rimlig argumentation… Dina argument har fortfarande inte tillräckligt mycket på fötterna, som också en annan person kommenterar dig enligt ovan. Var är dina (dvs. Evas) statistiska och seriösa genomarbetade avhandlingar & undersökningar, som du hänvisar till? Etc…

  3) Det sköna, och mycket viktiga, med Tino’s förhållningssätt (eller för delen relativt många andra som skriver i/om svensk kontext!) ej på något sätt är rasistiskt. Vilket det svenska etablissement gör att allt för få vanligt folk att tro. Detta förhållningssätt är fullt kompatibelt med tex. alla människors lika värde, och med en empatisk hållning! Ett dylikt förhållningssätt är det bästa förhållningssättet för alla i Sverige, svenskar som redan invandrade nysvenskar… Att invandringen varit, och är, alldeles för stor till Sverige är ett enkelt faktum, som alla kan se vilka sätter sig in i frågan på ett intellektuellt hederligt sätt.

  /Jonas (= en svensk person som älskar och tror på sitt land Sverige / och som gillar svenskar och invandrare, som helt enkelt gillar människor… / och som bland sina närmaste vänner också har invandrarvänner).

 41. ”Dessa problem drabbar främst invandrarna själva.” (Barnfattigdom, Ungdomsarbetslöshet, Socialbidragsberoende, Problem i skolan.)

  Inte alls. För det första så måste övriga samhället betala för dessa problem. En del av detta inkluderas redan i de studier vi har pratat om, t.ex. socialbidrag. Men det mesta av kostnaderna ovan inkluderas inte, till exempel extra resurser i skolan eller åtgärder mot de med sociala problem.

  För det andra (och viktigare) så påverkas människor som lever i ett samhälle av varandra. Problem spiller över, och positiva saker spiller också över. De som lever i samhällen med fler högutbildade har enorma fördelar av det jämfört med att leva i ett ghetto eller ett u-land. Det är därför alla utvecklade länder i världen subsidierar utbildning. Fördelar i form av ”knowledge-spillovers”, innovation och entreprenörskap, brottslighet och stök, i form av att högutbildade tenderar att vara mer skötsamma och bidra mer till lokala public goods etc.

  Detta kan man observera genom att kolla på bostadspriser, både invandrare och svenskar har starka preferenser för att bo i områden med få sociala problem. Om barn går i en skola med andra barn från högutbildade hem så klarar de sig bättre själva. Svenska barn i skolor med många invandrare har sämre skolresultat, och det finns en del som tyder på att effekten delvis kan vara kausal.

  Detsamma gäller inkomstojämlikhet. Extrem fattigdom i Afrika är inte lika negativ för din livskvalitet som extrem fattigdom i Tensta. Stöder för folkhemmet var så stark historiskt för att även medelklassen och de rika tjänade i term av livskvalitet på att minska fattigdom och sociala problem i Sverige. Folk uppskattar inte att se extrem fattigdom omkring sig.

  Det är ironiskt att arbetarrörelsen kämpade i 100 år på att skapa folkhemmet och med dyrköpt policy pressade tillbaka sociala problem som barnfattigdom, och nu ser vinsterna utraderas på några år genom invandringspolitiken. Hur mycket tid gick åt att analysera folkhemmet? Om jag har rätt så är dagens invandringspolitik och folkhemmet är på lång sikt inte kompatibla. Så viktigt är invandring.

  Det är ännu intressantare att människor som du trots de enormt kraftiga effekterna, som på kort tid kan vända årtionden av utveckling, envist hävdar att invandring är en oviktig fenomen som man inte borde analysera.

  2. Det finns redan en del studier som tyder på att invandring kan ha pressant ned trust i Sverige. Även om metodologin i den här är rätt grov så är det intressant att Skåne har lägst tillit i Sverige nu.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272707001016

  Att kolla över tid är ingen tillförlitlig metod. Som jag påpekade är invandrare fortfarande för få för att ensam driva många trender. Tillit kan ju öka/minska av andra skäl, t.ex. konjunkturella. Det är bättre att kolla direkt på invandrares tillit.
  Tillit och civil-mindedness är lägre bland invandrare (speciellt utomeuropeiska invandrare) än de med svenskt ursprung. Det sker bara en partiell konvergens i generation två. Då är det svårt att hävda att tillit inte sjunker på grund av invandring.

  http://ideas.repec.org/a/eee/ecolet/v117y2012i1p291-294.html
  http://ideas.repec.org/p/hhs/iuiwop/0946.html

 42. Herrejä-r Eva! I synnerhet ditt “Dessutom: Ingen lever i extrem fattigdom i Tensta” visar att du
  1) plockar ut enstaka meningar och hakar upp dig på dem och missar föregående (eller efterföljande) text
  2) inte är särskilt påläst i vad som sägs i debatterna lite överallt (och som Tino komprimerar, tolkar eller förklarar alldeles utmärkt)
  och jag börjar undra om det finns svårigheter med förklaringar längre än en twitterlängd.

 43. Tack Tino för intressanta uppgifter och glasklart resonemang som bekräftade vad som jag ser hända omkring mig och som mörkas i media.
  Som lärare ser jag katastrofala följder av invandring när kommunen tvingas med knappa medel ta hand om hundratals analfabeter varje år. Det sänker självklart förutsättningarna för svenska elever och dränerar kommunens ekonomi.

  Kriminaliteten har ökat kraftigt på orten – hur räknar man det i ekonomiska termer? Särskilt våldtäkter och åldringsrån har ökat kraftigt (detta på tal om tillit!).
  Klart att livskvalitén försämras i kommunen pga för snabb, för stor och oreglerad invandring av ointegrerbara, demonstrativt religiösa och outbildade individer som dessutom vägrar att anpassa sig utan hela tiden ställer krav på att Sverige ska anpassa sig efter dem. Dessa (främst somaliska och irakiska) invandrare kostar mycket och skapar stora problem.
  Man kan aldrig lösa problem om man inte kan nämna eller diskutera dem. Därför väcker dina insatser min uppriktiga beundran och respekt. Ärliga och kunniga forskare som du väcker hopp.

 44. Jag retar mig också rejält på den där Eva.
  Tino levererar en mängd fakta och han drar rimliga slutsatser utifrån dem.
  Eva misstolkar medvetet och plockar ord ur sitt sammanhang för att kunna ge en falsk bild av vad motparten faktiskt skriver.
  Jag misstänker allt mer att hon trollar. Det är ju ingen substans i det hon tragglar om, bara provokationer.

 45. @ Eva

  Din s.k. moral kan enkelt sammanfattas: Ändamålet helgar medlen.

  Du skriver: “eftersom ..de själva valt att komma hit så skulle de förmidligen haft det långt mycket värre om de stannade kvar i sina hemländer. Alltså har det skett en enorm välfärdshöjning för dessa människor, för en viss kostnad för det offentliga. Denna kostnad är helt rimlig.”

  Om någon, som migrerar till Sverige höjer sin egen levnadsstandard, så anser du, att de negativa konsekvenserna av den svenska, världsunika invandringspolitiken för landets befintliga befolkning är likgiltiga. Du anser, att det är “helt rimligt” att landets befintliga befolkning (i varierande grad) drabbas av olika negativa konsekvenser – eftersom den unika invandringspolitiken är till fördel för “dessa människor”, (som skulle ha haft en sämre levnadsstandard, om de stannat kvar i sina hemländer).

  Tino framhåller – från sin ekonomiska expertis – att den svenska världsunika invandringspolitiken – som tvingar landets befintliga befolkning att över skattsedeln axla en försörjningsbörda för befolkningen med utländsk bakgrund; detta är inte långsiktigt hållbart. Du svarar avfärdande, att Tino har inte “övertygande” visat det.

  Men, det är inte möjligt att för DIG “övertygande” visa, att Sveriges världsunika invandringspolitik inte är långsiktigt hållbar – precis som det inte är möjligt att “övertygande” visa för någon, att rökning ger lungcancer eller att HIV ger AIDS, om denne *inte vill* acceptera det.

  Det är alltid möjligt att anföra tvivel mot statistiska korrelationer och kausalitetsresonemang. Tvivlen kan vara långsökta och osannolika… men de är alltid (i teorin) möjliga.

  Det finns därför personer som anser, att det inte är “övertygande” visat, att rökning ger lungcancer liksom det finns personer som anser, att det inte är “övertygande” visat att HIV-virus orsakar AIDS… och det kommer alltid att finnas sådana personer.

  Sådana personer får knappast någon större following… t.ex. när det gäller att ifrågasätta att rökning orsakar lungcancer eller ifrågasätta, att HIV-virus förorsakar AIDS. Men, man kan tyvärr kanske förmoda, att om sådana villfarelser hade förkunnats med samma benhårda beslutsamhet (som den världsunika invandringspolitiken) och lärts ut i skolan m.m. som en “värdegrund” så skulle sådana uppfattningar också ha varit de rigueur i Sverige.

  —–

  Ytterst kommer det att handla om värderingar. I vilken moralfilosofi har du hämtat din s.k. moral, att ändamålet enl. dig helgar medlen? Eller… “[din] moral” kanske bokstavligen talat är “din” egen (hemsnickrade) moral?

 46. Eva … du tillhör nog den skara som inte anser att de siffror Tino visar upp över en rätt gräslig överrepresentation av invandrares bidragsberoende och extra behov av stöd (som kostar pengar) och konsekvenserna av ghettofiering mm dessa.inte räcker som bevis. Den skara som säger, att det behövs ju bara jobb (och på senare tid är det även kris på bostäder) så fixar sig allt.

  Det håller jag i mångt och mycket med om, men till skillnad från dig har jag noll tilltro till att dagens politiker klarar att fixa just jobb (bör inte vara tramsjobb a la FAS3) i en bråkdel av den takt av nyanlända. I synnerhet de lågutbildade. De konkurrerar bland annat med lågutbildad arbetskraftsinvandrare om de jobben.

  Hur illa behöver statistiken se ut för att du ska ta det som ett bevis på att dagens invandringspolitik inte är långsiktigt hållbar?

  Varför vill Storbrittanien minska sin invandring, ställa högre krav? För att de är rasister och främlingsfientliga eller för att de kanske börjat se att problem hopar sig?

  Jag ser att du drar kortet om egoister som inte vill lägga pengar på folk i nöd, så jag drar glatt kortet att för varje en som kommer hit, varav ICKE_NÖDSTÄLLDA ANHÖRIGA, och vare sig kan försörja sig själv eller sin familj, det är säkert 10-100 ggr fler som kan hjälpas i närområden.

 47. @ Eva

  Du skriver: “Om Tino hävdar att politiken inte är långsiktigt hållbar så måste han presentera några som helst bevis för detta.”

  Det har Tino gjort.

  Du skriver: “Du upprepar att vår politik är unik. Detta innebär att vi ska vara extra stolta över den.”

  Nonsense. Att något är unikt betyder inte automatiskt att det är bra.

  Du skriver: “Jag förstår att du inte vill lägga ned ett enda öre på att hjälpa människor i nöd, precis dom Danmark och alla andra egoistiska medeltidsstater. Själv skulle jag antagligen inte vilja hjälpa dig om du råkade illa ut, med tanke på att du tycks vara en otrevlig nationalegoist..”

  Dina återkommande försök, att play the man and not the ball, hör inte hemma i en seriös debatt.

  —–

  Du besvarade inte min fråga:

  Ytterst kommer det att handla om värderingar. I vilken moralfilosofi har du hämtat din s.k. moral, att ändamålet enl. dig helgar medlen? Eller… “[din] moral” kanske bokstavligen talat är “din” egen (hemsnickrade) moral?

 48. Eva lutar sig nog mot intellektuella giganter som Johan Norberg (jag som tyckte du var så klok en gång) och Fredrik Segerfeldt.
  Det bästa är nog att bara bemöta påståenden som bygger på fakta. Vilket det är tunnsått av i Evas inlägg. Det rör sig nog om en ganska ung person som fortfarande lever i de icke-verifierade teoriernas och utopiernas värld.
  Du får ursäkta, Eva, att jag skriver om dig som om du inte vore här. Det är oartigt, jag vet.

Leave a Reply